Otto v. Baudissin

Otto v. Baudissin, Otto Friedrich Magnus v. Baudissin, 5.7.1792-25.6.1865, greve, til Lammershagen, officer. Født på Knoop, død i Teplitz, begravet sst. B. indtrådte 1806 som frikorporal i Livgarden til fods og indmeldtes samtidig på det danske militære institut i Kbh.; han udnævntes til fænrik marts 1808. 1810 afgik han fra instituttet som sekondløjtnant i Livgarden. 1814 trådte han efter egen begæring uden for nummer og sattes à la suite ved garden foreløbig på to år, men først 1826 indtrådte han atter i nummer som kaptajn og kompagnichef efter i mellemtiden at have fået premierløjtnants kar. 1815 og kaptajns kar. 1824. 1839 udnævntes han til sekondmajor. Ved hærens omordning 1842 blev han forbigået til majorposten i garden og sat à la suite i infanteriet, udnævntes i dec. s.å. til major til 16. linie-infanteribataljon der da stod i Rendsborg. 1846 blev han oberstløjtnant og chef for bataljonen der ved krigens udbrud i marts 1848 – med undtagelse af ganske få af de subalterne officerer -stillede sig på slesvigholstenernes side. B.s store indflydelse og hans ubestridelige dygtighed som officer kom i høj grad disses hær til gode; han avancerede hurtig til generalmajor, var i slaget ved Isted chef for 1. brigade og førte 25. juli med stor kraft angrebet frem over Gammellund og Bøgholt mod Helligbæk under hvilket han blev hårdt såret. 1852 blev han udelukket fra amnesti. Godset Lammershagen havde han allerede afhændet før krigen, og sine sidste år levede han i Dresden. –

Familie

Forældre: oberst, senere generalløjtnant greve Carl v. B. (1756–1814) og Sophie L. C. v. Dernath (1764–1828). Ugift.

Udnævnelser

R. 1839.

Ikonografi

Litografi efter mal. af Ad. Hornemann.

Bibliografi

Danm.s adels årbog, XXVI, 1909 68.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig