Otto v. Munthe af Morgenstierne, Bredo Otto Anton v. Munthe af Morgenstierne, 6.3.1871-20.5.1945, personalhistoriker. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet Butterup kgd. Efter at være blevet student fra Metropolitan-skolen 1890 tog v. M. af M. 1898 juridisk embedseksamen og var derefter ansat i Kbh.s magistrats 3. afd. fra 1899; ved oprettelsen af Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1906 blev han ansat som assistent, n.å. udnævnt til fuldmægtig og 1909 til ekspeditionssekretær; 1936 tog han sin afsked. Ved moderens død 1921 tiltrådte han besiddelsen af det Munthe-Morgenstierne-Løven-skioldske fideikommis. Han var formand for urnelegatet fra 1919, medlem af repræsentantskabet for Den ophævede civile og adskillige stænders enkekasse fra 1926 og kommissær for samme fra 1931. v. M. af M. arbejdede sammen med baron Christopher Zytphen-Adeler ved stiftelsen af Dansk adelsforbund og var en tid kasserer og sekretær for samme. – Af hans forfatterskab, der især har beskæftiget sig med adels- og arkitekturhistoriske emner, er der grund til at nævne bøgerne om Nicolai Eigtved (1924) og Odd-Fellow palæet i Kbh. (1926) og af egentlig personal-historiske emner stamtavlen over de Cicignon og generalmajor Johan Caspar v. Cicignons liv og levned (begge i Pers.hist.t. 1921), samt den dygtigt gennemførte studie over Woldemar Løvendal og Ulrik Frederik Gyldenløves descendens (sst. 1923), hvortil kom bøgerne om Feltmarskal Michael Numsen og hans tid (1938) og Ulrik Frederik Gyldenløve (1944). Endvidere må nævnes undersøgelsen om den norske adels stilling i forhold til dansk adel (Pers.hist.t. 9.r.I, 1928) hvori v. M. af M. imødegik norske personalhistorikeres angreb på Danmarks Adels Aarbog og betonede den norske adels erkendelse af fællesskabet mellem de to lande. v. M. af M.s sidste arbejde blev en grundig analyse af kilderne omkring et omstridt problem i dansk genealogi; stamfaderen til den danske slægt Richelieus herkomst hvor det – stadig uimodsagt – lykkes at påvise at dennes virkelige navn var Richel, og at han var søn af en købmand i Hanau og ganske uden forbindelse til den berømte franske kardinal og hans slægt (Pers.hist.t. ll.r.V, 1944). Et værdigt punktum for et forfatterskab der tydeligt var præget af forfatterens afstamning fra ansete og slægtkære dansk-norske familier. – En søn Bredo Munthe af Morgenstierne, født 18.7.1912, død 17.9.1989, blev efter officersuddannelse museumsinspektør ved Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. 1957 var han medstifter og medlem af Orlogsmuseets komité og blev s.å. museumsleder, 1962 -direktør. På hans initiativ oprettedes en ny afdeling af museet på Valdemar slot, Tåsinge. M. har bl.a. skrevet Danske Sejlskibe. – Kammerjunker 1901.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kaptajn i flåden, kammerjunker Otto Ludvig Michael v. M. af M. (1831-99) og baronesse Anna Helene Mariane Løvenskiold (1839-1921). Gift 1. gang 22.11.1910 i Kbh. (Cit.) med Ella Caroline Hinrichsen, født 27.1.1885 på Frbg. (Johs.), død 14.2.1979 sst., d. af tømrermester, senere entreprenør Hans Christian Frederik (Fritz) H. (1851-1931) og Ida Caroline Flyger Møgelberg (1855-1935). Ægteskabet opløst 1916. Gift 2. gang 20.1.1917 i Bygdø kapel (Ullern sg.) med Martha Marie Paus, født 22.11.1876 i Kristiania (Trefoldigheds k.), død 8.6.1965 i Kbh., d. af grosserer, adm. direktør for Den norske kreditbank Ole P. (1846-1931) og Birgitte Halvordine Schou (1848-1923).

Udnævnelser

R. 1931.

Ikonografi

Min. af Svend Rønne ca. 1920. Mal. af Preben Knuth, 1937. Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig