Ove Munck

Ove Munck, Ove Holger Munck, 21.2.1873-2.8.1948, ingeniør, maskintekniker. Født i Kbh. (Garn.), død på Skt. Lukas stiftelsen, urne på Ordrup kgd. M. blev student 1890 fra Metropolitanskolen, cand.phil. n.å., og 1896 cand.polyt. i ingeniørfaget. Han havde fra fødslen tilknytning til den danske jernindustri, idet hans far var indehaver af det gamle jernfirma N. F. Munck, og hele M.s livsgerning faldt inden for dette felt. – Umiddelbart efter eksamen blev han ansat ved Burmeister & Wains maskin- og skibsbyggeri i Kbh. 1898 fik han ansættelse hos Flensburger Schiffbau Gesellschaft. Efter et halvt års arbejde her kom han nogle måneder som konstruktør til Messrs. Short Bros. Pallion Shipyard, Sunderland, England, hvorefter han i foråret 1899 vendte tilbage til Burmeister & Wain hvor han 1907 blev underdirektør. April 1909 tiltrådte han stillingen som overingeniør ved Kbh.s flydedok og skibsværft og blev 1919 teknisk direktør sst. I foråret 1927 modtog han et tilbud fra den daværende trafikminister J. Stensballe om at blive chef for statsbanernes maskinafdeling. I dette embede som han beklædte til 1.3.1938, var han en af lederne i den omfattende modernisering af statsbanerne (indførelse af lyntog og motortog, nærtrafikkens elektrificering). – M. havde mange tillidshverv. Han var i en årrække næstformand for Industriforeningen i Kbh., næstformand for Industrirådet, 1915-24 medlem af Dansk ingeniørforenings hovedbestyrelse, 1919-27 af forretningsudvalget for sammenslutningen af arbejdsgivere inden for jern- og metalindustrien, af Dansk arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse, formand for Foreningen af jernskibs- og maskinbyggerier i Danmark, medlem af Statens materialprøveråd og overskibstilsynet. 1920 blev han medlem af havnebestyrelsen i Kbh., 1925 af Frihavnsaktieselskabets bestyrelse, af bestyrelsen for Det tekniske selskabs skole og medlem af Danmarks naturvidenskabelige samfund. 1937 blev han medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber.

Familie

Forældre: grosserer Christian Henrik M. (1843-95) og Anna Anholm (1854-1935). Gift 3.3.1900 i Kbh. (Frue) med Inger Høffding, født 23.5.1874 i Kbh. (Frbg.), død 27.1.1965 i Kbh. (Hans Egedes sg.), d. af ingeniør Theodor H. (1845-1925) og Johanne J. Mathiesen (1846-1915).

Udnævnelser

R. 1920. DM. 1929. K.2 1935.

Ikonografi

Afbildet på P. S. Krøyers mal. Industriens mænd, 1903-04 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Interview i Politiken 4.1.1938. – [Johs. Jacobsen] sst. 12.12.1937. Nationaltid. 3.1.1938. G. E. Hartz i Ingeniøren, 1948 496. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig