Ove Nyquist Arup

Artikelstart

Ove Nyquist Arup, 16.4.1895-5.2.1988, civilingeniør. Født i Newcastle-on-Tyne, England. A.s far var kgl. dansk veterinærkonsulent i Newcastle-upon-Tyne, men flyttede samme år A. blev født til Hamburg hvor han fik tilsvarende stilling. Efter at have fået sin første skoleuddannelse i Hamburg kom A. 1907 til Sorø akademi og begyndte efter studentereksamen i 1913 at studere filosofi og matematik ved Københavns universitet. 1916 skiftede han imidlertid over til Polyteknisk Læreanstalt og blev i 1922 bygningsingeniør. Med denne eksamen ansattes han hos Christiani & Nielsen, først i Hamburg og fra slutningen af 1923 i London hvor han snart blev afdelingens chefingeniør. Som sådan arbejdede han især på forberedelsen og udførelsen af større industri- og havneprojekter, ikke mindst bygningen af såkaldte jetties, dvs. åbne molekonstruktioner. Christiani & Nielsen havde som de øvrige danske ingeniørfirmaer der havde afdelinger i Storbritannien specialiseret sig i jernbetonkonstruktioner. Det gjaldt også det danskejede ingeniørfirma J. L. Kier & Co. Ltd. som A. blev direktør for 1934. Dette firma opførte en lang række beboelsesejendomme, men også zoologiske haver, hangarer og fabrikker var blandt dets opgaver. – 1938 gjorde A. sig selvstændig idet han sammen med en fætter, Arne A. Arup der havde boet hele sit liv i England og drev forretning med bygningsmaterialer, startede et ingeniør- og entreprenørfirma, Arup & Arup Ltd. Hans hensigt var at skabe en nøje integration mellem projektering og udførelse. Alt for ofte havde han set at projekter blev udarbejdet uden at de faktisk kunne bygges. Krigens udbrud gjorde imidlertid at hans opmærksomhed først og fremmest blev rettet mod udformningen af beskyttelsesrum der med et minimum af Omkostninger gav tilfredsstillende beskyttelse. A. skrev en række bøger og pjecer herom, og hans viden om jernbetonkonstruktioner blev benyttet af myndighederne idet han fik til opgave at bygge beskyttelsesrum og militære anlæg. Men også mere fredelige arbejder udførte han. 1945 trak A. sig imidlertid tilbage fra direktørposten i Arup & Arup for helt at hellige sig egen rådgivende ingeniørvirksomhed.

Verdenskendt blev A. først efter at han 1949 var med til at stifte et nyt rådgivende ingeniørfirma, Ove Arup & Partners, hvortil i 1963 kom Arup Associates, Architects and Engineers. A.s idérigdom, hans valg af partnere, hans krav om nøje forbindelse mellem projektering og udførelse og hans higen efter det perfekte resultat har gjort

hans virksomhed til en af verdens største inden for branchen. Udover hovedkontoret i London har den afdelinger flere steder i Storbritannien og i resten af verden. A. der er blevet betegnet som en af verdens største nulevende ingeniører har personligt skitseret eller projekteret mange forskellige brotyper og molekonstruktioner, men det er dog først og fremmest inden for bygningskunsten A. og hans firmaer har haft en dyb og gennemtrængende indflydelse. Mest kendt er opførelsen af operahuset i Sydney (med Jørn Utzon som arkitekt), St. Catherine's College i Oxford (arkitekt Arne Jacobsen) og Coventry CathedralS. A. og hans firmaers virke kan bedst karakteriseres ved at der ikke alene stræbes efter den nævnte samlede projektering af et bygningsværk, men at der lægges lige så megen vægt på dets funktion i samfundet, dets kunstneriske helhed og dets harmoni med omgivelserne. A. varetager ikke mere den daglige ledelse af sine firmaer, men møder dog stadig nogle timer hver dag på kontoret, og det er ham der træffer de endelige afgørelser i store sager. Han har nu tid til at beskæftige sig med andre ting. Således har han i midten af 1970'erne tegnet en ny form for skakbrikker der er forsynet med nogle af ham opfundne skaksymboler. I samme anledning er der startet et Arup Chess Company Ltd. i London. Utallige er de hædersbevisninger der er blevet A. til del. Nævnes kan at han 1966 fik tildelt the Royal Medal for Architecture af the Royal Institute of British Architects, en guldmedalje der kun en gang tidligere er tildelt en ingeniør. 1969 fik han the Queen's Award to Industry, og 1973 the Institution of Structural Engineers' guldmedalje. Desuden er han æresdoktor ved en række engelske universiteter, og 1974, ved Danmarks tekniske højskole.

Familie

Forældre: veterinærkonsulent Jens Simon Johannes A. (1844–1911) og Mathilde Bolette Nyquist (1866–1933). Gift 13.8.1925 i Kbh. med Ruth Sørensen, født 31.7.1902 i Kbh., død 15.9.1989, d. af civilingeniør, direktør for Kbh.s vandforsyning Poul S. (1873–1964) og musikpædagog Dagmar M. Samuel (1879–1973).

Udnævnelser

R.1 1965. 1971 blev han adlet (Knight Bachelor).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

The Illustrated London News 1966, 32–35. Ingeniøren 1937, Vandbygningsv. 123 og 1938, I og S 115. Ingeniørens ugeblad 1969, 20. Jyllands-Posten 23.1.1966, 16.4.1975. Politiken 16.4.1975, 8.3.1976. Berl. tid. 15.4.1975,8.3.1976.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig