P.A. Castberg

Artikelstart

P.A. Castberg, Peter Atke Castberg, 3.8.1779-30.4.1823, læge, døvstummepædagog. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Trin.), begravet sst. (Ass.). C. blev student 1796, privat dimitteret fra Kongsberg, cand. med. 1801, dr. med. 1802, distriktslæge i Kbh. 1806 og forstander for Det kgl. døvstummeinstitut 1807. Som ung læge eksperimenterede han forgæves med galvanismen (stærke elektriske stød i ørerne), som iflg. tyske fagtidsskrifter skulle kunne helbrede døvhed. Men forsøgene vakte hans interesse for de døvstumme. Han indså at det eneste hjælpemiddel var undervisning. Dette var helt i tråd med oplysningstidens ønske om at gøre befolkningen til "nyttige" borgere. For at sætte sig ind i de specielle oplæringsmetoder fik han lov at besøge udenlandske døveskoler. I løbet af to år besøgte han døvstummeanstalter i Tyskland, Østrig, Schweiz, Italien og Frankrig. Hjemkommen begyndte han straks privat at undervise døvstumme børn, og 17.4.1807 gav kongen den fundats hvorved instituttet i Kbh. oprettedes, og s.d. blev C. udnævnt til dets forstander og førstelærer. Han benyttede i sin undervisning den såkaldte "franske" metode - med skrift, tegn og håndalfabet - til forskel fra den "tyske" metode der er baseret på mundaflæsning og tale. I begyndelsen forsøgte han nogen taleundervisning, men opgav den senere da han mente at det var uoverkommeligt at undervise både i skrift- og talesprog. Hans efterladte skrifter, Læsebog for døvstumme der udkom allerede 1806, de årlige programmer med døvstummepædagogiske emner og hans Forelæsninger, 1818 holdt på universitetet for teologiske kandidater og unge præster vidner om hans store kendskab til døvheden og dens følger, og at han var en betydelig pædagog. I moderne døveundervisning har C.s kombination af tegnsprog og oplæring i modersmålet fået en renæssance. Han satte også megen kraft ind på at uddanne eleverne håndværksmæssigt for at de efter endt skolegang skulle kunne klare sig ude i livet. Ved plakat af 10.4.1817 lykkedes det C. at få indført skolepligt for alle døvstumme børn. Han er med rette blevet kaldt den danske døvstummeundervisnings fader. - Tit. professor 1808.

Familie

Forældre: student, senere sognepræst i Lund og Flekkefjord i Norge Peter Leganger C. (1753-84) og forfatter Magdalene Sophie Bentzen (1758-1825, gift 2. gang 1785 med købmand i Flekkefjord, senere toldinspektør i Kragerø Joachim Frederik Buchholm, ca. 1760-1834). Gift 15.3.1802 i Kbh. (Nic.) med Magdalene Poulsen, født ca. 1776, formodentlig i Norge, død 12.1.1833 i Kbh. (Frue).

Udnævnelser

R. 1809

Ikonografi

Mal. af Hans Hansen, udst. 1815 (Fr. borg), kopi (bl.a. Statens kostskole for døve, Kbh.). Buste af V. C. Hansen, 1912 (Døveskolen, Kastelsvej; Kbh.).

Bibliografi

Penia, 1814, nr. 1-5 1-34. Kbh.s skilderi 3.5.1823. Dagen 5.5 så. Fr. Thaarup i Fædrelandsk nekrolog 1821-26, hft. 3 182f. Joh. Holck i Det kgl. døvstumme-inst. i Kbh., udg. C. Goos, 1907.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig