P.A. Kolderup Rosenvinge, Peder Andreas Kolderup Rosenvinge, ved dåben Rosenvinge Kolderup, 9.1.1761-18.8.1824, postdirektør. Født på Bodø, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). K. R. blev i sit 13. år korporal ved 1. oplandske infanteriregiment, frekventerede 1779–80 den matematiske skole i Kristiania, forlod 1781 på grund af svagt helbred den militære bane, tog 1783 dansk-juridisk eksamen, ansattes som aktskriver hos justitssekretæren i hof- og stadsretten og 1786 som kopist i samme ret, blev 1791 fuldmægtig hos rettens justitiarius, men tog 1800 sin afsked da hans embede var bestemt til ved vakance at skulle inddrages, udnævntes 1802 til surnummerær direktør i generalpostamtet, blev 1809 virkelig direktør, erhvervede 1811 adelspatent med navnet K. R. Han støttede krigsskolen i Kristiania af egne midler og foranledigede at gehejmerådinde Martha Wærn, hvis lavværge han var, skænkede den 30 000 rdl. – Sekretær 1792. Kancelliråd 1800. Justitsråd 1802. Etatsråd 1809.

Familie

Forældre: kapellan i Bodø Jesper Andreas Kolderup (1727–67) og Susanne Kaasbøll Rosenvinge (1738–71, gift 2. gang 1769 med kancelliråd, sorenskriver Jens Grønbech Wessel til Storhammer, 1735–1807, gift 2. gang 1772 med Christine Sophie Vagel, 1750–1806). Gift 1790 med Mariane Grüner, døbt 5.4.1764 i Ude Sundby, død 18.5.1833 i Kbh. (Frue), d. af personel kapellan i Ude og Oppe Sundby, senere sognepræst i Lille Lyngby og Ølsted Laurids G. (1721–90) og Cathrine Becher Winding (1736–1820). – Far til J. L. A. K.-R.

Udnævnelser

R. 1813.

Ikonografi

Mal. (Fr.borg). Min. formentlig af F. C. Camradt.

Bibliografi

Norske stiftelser, ved N. Nicolaysen III, Kria. 1858. -Fædrenelandsk nekrolog 1821–26, udg. F. Thaarup, 1835–44 327f. H. Hjorth-Nielsen i Årbog for det da. post- og telegrafvæsen 1928, 1927 383–400. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig