P.A. Wedel, Peter August Wedel, 26.1.1768-23.5.1842, præst, seminarieforstander. Født i Kbh. (Frue), død i Skårup, begravet sst. W. blev student (privat dimitteret) 1783, tog filologisk eksamen 1786 og teologisk attestats 1789, hvorefter han var dekan på Kommunitetet og alumne på Borchs kollegium. 1790 blev han dr. phil. på en afhandling om danskes indsats ved at udgive og tolke latinske forfattere (Merita Danorum in latinis scriptoribus edendis atque illustrandis), et nyttigt bibliografisk værk, men uoriginalt, hvorfor også samtiden undredes over at det kunne kvalificere til en doktorgrad. 1792 blev W. præst i Allesø-Næsbyhoved-Broby og 1794 i Skårup, fra 1812 også sognepræst i Tved og 1807-37 amtsprovst i Svendborg amt. Et særligt ry vandt W. ved 1803 at stifte og i præstegården huse et seminarium hvis forstander han var til 1835; han havde en enorm arbejdskraft og bestred i flere år alene hele undervisningen – siden hen tog han altid flittigt del i den – og forbilledet for hans stiftelse var biskop P. O. Boisens seminarium i Vesterborg. W. var en god økonom som kunne holde driftsudgifterne nede, og han var en habil pædagog, så seminariet vandt hurtigt anseelse og søgtes især af bondesønner. Teologisk var W. rationalist og lå ofte i konflikt med de gudelige forsamlingers folk i sognet; han var en myndig mand ("paven i Skårup") som også let gerådede i slagsmål med autoriteterne, fx med biskop F. Plum og senere med repræsentanterne for den såkaldte "indbyrdes undervisning" som W. ringeagtede; han led da den tort at amtsprovst P. H. Mønster blev sat til at inspicere Skårup seminariums tilstand på dette felt. -Rang med biskopper 1835.

Familie

Forældre: bogholder ved Kbh.s brandforsikring Søren Henrik Vedel (1735– 1805) og Maria Berthelsen. Gift 19.3.1792 i Kbh. (Frue) med Marie Sophie Vett, døbt 16.4.1769 i Kbh. (Fred. hosp.), død 13.2.1844 i Tårnemark, d. af grosserer, senere etatsråd, direktør ved det østersøisk-guineiske handelsselskab og general-decisor ved tallotteriet Jørgen Diderich V. (1732-85, gift 1. gang 1762 med Maria Sophia Rohde, ca. 1713-73) og antagelig Dorthe Margrete Sachmann (1744-1809).

Udnævnelser

R. 1809. DM. 1836.

Ikonografi

Mal. af R. N. Nielsen, 1820. Litografi af A. Kaufmann efter mal. af A. A. Petersen.

Bibliografi

Selvbiografi i Univ.progr. i anledn. af formælingen, 1790 20f. – Dagen 21.9.1842. Fr. Barfod: Danm.s gejstlighed I, 1848 148f. J. Schurmann: Hist. efterretn. om det kgl. skolelærerseminarium i Skårup i Fyn, 1853 3-31. [John Klingemann og H. Tofte:] Skårup seminarium 1803-1903. 1903 1-28. Træk af Johan Nielsens liv, 1867 (4. opl. 1894) 8-10 14-20. John Hansen i Kirkehist. saml. 4. r. IV, 1895-97 359. Fr. Plum sst. VI, 1899-1901 51 f. [Hans Hansen:] Portrætmalerens dagbog 1793-97, 1907 (fot. optr. 1966) = Memoirer og breve VI 229. Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé IX, 1922 221 360. Pers. hist. t. 10. r. VI, 1939 193f (Jens Paludan-Müllers breve). Knud Ottosen m.fl.: De fynske vækkelser I–II. 1964 = Vækkelsernes frembrud i Danm. III.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig