P.B.C. Westergaard

Artikelstart

P.B.C. Westergaard, Peder Basse Christian Westergaard, 14.6.1868-19.5.1936, museumsinspektør. Født i Horsens, død på Fr.borg, begravet i Kbh. (Vestre). W. blev student fra Horsens statsskole 1886 og cand.teol, fra Kbh.s univ. 1893. Derefter var han huslærer i Kbh. og 1894-96 på Giesegård. W. var ud af en kunstnerisk interesseret slægt, og efter tilbagekomsten til Kbh. blev han privatsekretær hos museumsinspektør E. F. S. Lund der 1895 havde påbegyndt udgivelsen af værket Danske malede Portræter. En beskrivende Katalog. W. bistod her især med herregårdsbindet (bd. VIII vedr. de Frijsske og Schackske portrætsamlinger) og kirkebindet (bd. IX). Efter Frederiksborg museets erhvervelse af den store Lyngeske samling af historiske blade blev opklæbningen af disse og katalogiseringen af museets grafiske samling 1899-1910 overdraget W., samtidig med at han hjalp museumsdirektør W. Mollerup med forskelligt kontorarbejde. 1904-27 var han ansat ved Nationalmuseet, først som kontorassistent og fra 1907 som sekretær. Han var tillige sekretær for det særlige syn og for kirkesynet samt redaktionssekretær ved Traps bind om Sønderjylland. Fra 1927 til sin død var han museumsinspektør ved Frederiksborg samlingen hvor han dels varetog billedsamlingen, dels administrative opgaver.

Under sit arbejde her supplerede W. A. Strunks forældede beskrivende katalog fra 1865 og udgav derpå med støtte fra Carlsbergfondet sit hovedværk, et stort katalog: Danske Portræter i Kobberstik, Litografi og Træsnit. En beskrivende Fortegnelse I–II, 1930-33 hvor han lægger hovedvægten på trykkenes datering. W. skrev endvidere bøger og afhandlinger om danske herregårde, bl.a. Stamhuset Giesegaard og de grevelige Schack'ske Fideikommisgodser Gram og Nybøl, 1905 samt artiklerne om Barritskov, Boller, Krengerup, Rosenvold og Stensballegård i Danske slotte og Herregaarde. Som ung var W. meget sportsinteresseret og var en ivrig tennisspiller; 1904-13 beklædte han en bestyrelses- og en kassererpost i Akademisk boldklub.

Familie

Forældre: sparekassefuldmægtig Frederik Christian W. (1833-1919) og Marie Hansine Hansen (1840-1920). Gift 12.7.1913 i Gadstrup med Margrethe Paula Andersen, født 8.3.1890 i Kbh. (Frue), død 26.11.1964 i Hillerød, adoptivd. af kusk, senere skotøjsfabrikant Jens Peter A. (1856-1926) og Camilla Sophie Christiansen (1865-1943).

Ikonografi

Linoleumssnit af K. J. Almquist. Foto.

Bibliografi

Bogen om studenterne fra 1886, 1911 86.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig