P.H. Lundsteen

P.H. Lundsteen, Poul Hugo Lundsteen, 18.7.1910-24.11.1988, stiftamtmand. Født på Frbg. (Solbjerg). L. blev student fra Metropolitanskolen 1928 og cand.jur. 1934 fra Kbh.s univ. S.å. blev han ansat som dommerfuldmægtig i Ålborg og som fung. sekretær i indenrigsministeriet, udnævnt 1937. 1943 udnævntes han til fuldmægtig, 1946 til ekspeditionssekretær og 1949 til kontorchef. Året efter blev L. administrationschef i civilforsvarsstyrelsen og s.å. udnævnt til landshøvding over Grønland, en nyoprettet stilling som han beklædte til sin hjemrejse 1960, da han blev stiftamtmand over Maribo stift og amtmand over Maribo amt, fra 1970 Storstrøms amt, til sin pension 1980. L. fik beskikkelse som landsretssagfører 1940, deponeret. - L. var medlem af forretningsudvalget for Dansk tipstjeneste 1948-50 og næstformand for kommissionen vedrørende apotekervæsenet 1949-50 samt for civilforsvarsrådet 1950. I Grønland var han som landsrådets formand tillige medlem af en række udvalg og bestyrelser. 1960 blev han formand for bestyrelsen for A/S Lollandsbanen og 1963 for indenrigsministeriets kommission vedr. kiropraktorer og i de flg. år for flere ministerielle kommissioner, 1970 formand for Danske privatbaners fællesrepræsentation.

Som landshøvding over Grønland i nyordningens ti første år under de store kulturelle og tekniske omvæltninger blev L. stillet overfor store krav, både administrativt og menneskeligt. Gennem sin embedsførelse bidrog han meget til, at denne vanskelige periode blev præget af samarbejde mellem de politiske grønlandske instanser og den danske administration. Udnævnt til æresborger i Godthåb.

Familie

Forældre: birkefuldmægtig, senere direktør i Østifternes kreditforening Hugo L. (1869-1948) og maler Lilli (Elisabeth Charlotte) Ramsing (1872-1949). Gift 1. gang 25.6.1935 i Tårnby med læge Agnete Bruun, født 3.7.1911 på Frbg., død 16.12.1951 i Kbh., d. af højesteretssagfører Hans Henrik B. (1884-1954) og Elisabeth Poulsen (1887-1960). Gift 2. gang 22.3.1952 i Vig med Aase Brynildsen, født 3.3.1931 i Hou, d. af bagermester Egil B. (født 1905) og Margrethe Mikkelsen (født 1909).

Udnævnelser

R. 1949. R1. 1954. K. 1960. K1. 1969.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig