P.M. Daell

P.M. Daell, Peter Møller Christensen Daell, 14.7.1886-20.7.1974, grosserer, kaptajn. Født i Humlum, død på centralsygehuset i Hillerød, begravet i Hørsholm. D. blev som 14-årig sat i lære i Holstebro i en lille manufakturforretning. Efter læretiden kom han i en engrosforretning i manufaktur i Ålborg (Herman Wessel) hvor han især var beskæftiget som agent dels i byen, dels på landet. Under ansættelsen i Ålborg aftjente han sin værnepligt og blev sekondløjtnant; i fortsættelse af dette ligger hans tjeneste under 1. verdenskrig som korpsfører i det frivillige korps Kongens livjægerkorps. 1910 startede D. sammen med broderen Christen D. (1883-1947) en mindre manufakturhandel i København. Efter amerikansk forbillede var den ikke baseret på butikshandel, men postordrer efter annoncer i ugebladene. Annoncerne førte imidlertid til direkte henvendelser på lageret, og 1912 åbnede man derfor butik på hjørnet af Krystalgade og Nørregade; det sted hvor forretningen stadig under fortsat udbygning har holdt til under navnet Daells Varehus. På samme tid begyndte man udsendelsen over hele landet af store illustrerede kataloger som grundlag for postordrer; katalogerne gik ikke alene til provinskunderne, men efterhånden også til samtlige hjem i København (1933: ca. 400.000 eksemplarer). Denne i USA med den spredte befolkning velkendte salgsmåde var i den stil ukendt i Danmark. Den muliggjordes kun derved at kunderne havde fri ombytningsret, og af at handelen både i selve varehuset og efter bestillingerne var baseret på kontantsalg. Sortimentet var i høj grad rettet mod de jævnere befolkningslag og i øvrigt sammensat af standardvarer med en ringe lagertid. Daells Varehus blev hurtigt et særdeles velkonsolideret foretagende med en stor omsætning, der samtidig gjorde begge brødre yderst velstående. Efter deres død er varehuset fortsat blevet drevet efter deres principper og har været i stand til at ekspandere trods de senere års kriser for stormagasinerne.

D. var, således som hans tjeneste i Kongens livjægerkorps også viser, fra ganske ung stærkt nationalt engageret. I mellemkrigstiden støttede han grænsekampen, og under den finske vinterkrig var han den ledende i Finlandshjælpen (blev som påskønnelse derfor karakteriseret kaptajn i den finske hær). I besættelsestidens første år var han knyttet til den såkaldte Højgaardkreds, (Knud Højgaard), og derefter til modstandsbevægelsen som han bl.a. støttede med store beløb. Efter at have været fængslet flygtede han til Sverige. Straks efter krigen tog han initiativet til stiftelse af Frihedsfonden hvis formand han var i 25 år og derigennem udførte et betydeligt arbejde for besættelsestidens ofre.

D. var stærkt landbrugsinteresseret. Han ejede godset Fænø 1935-43, Kås 1949-1955 og Kokkedal 1939-1963. Salgsbeløbet for Kokkedal indgik sammen med andre midler i Daell-Fondel der støtter nationale, sociale og lægevidenskabelige formål.

Familie

Forældre: tømrermester Anthon Christensen (1853-1943) og Lucie Sophie Vilhelmine Møller (1852-1904). Gift 15.7.1915 i Roskilde med Eva Repsholtz, født 19.12.1892 i Hellerup, død 17.8.1979, d. af læge Otto Georg Christian R. (1862-1908) og Dorthea (Thea) Birkerod (1867-1948). - Bror til Christen -D.

Udnævnelser

R. 1919. DM. 1938. K. 1952. K.1 1965.

Ikonografi

Mal. af Axel P. Jensen, 1957 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Aage Heinberg: Danske erhvervsmænd II, 1933. Mogens Lebech: Om ad Nørregade, 1960. Oversigt over og registre til de parlamentariske kommissioners beretninger og bilag I-XIV, 1958. Berl. tid. 22.7.1974. Thorkild Dige sst. 23.7. s.å. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig