P.N. Petersen

P.N. Petersen, Peter Nielsen Petersen, 11.10.1846-18.8.1916, præst. Født i Jejsing, Hostrup sg. ved Tønder, død i Helsingør, begravet i Ågerup ved Roskilde. P. blev student 1866 (Ribe) og boede 1868-73 på Borchs kollegium. Efter 1872 at have taget teologisk embedseksamen virkede han i fem år som manuduktør, mens han fortsatte sine studier og blev en lærd teolog, en af sin tids bedste kendere af det nye testamente. 1877 blev han sognepræst i Alslev og Hostrup ved Varde. Han blev stifter af og formand for Det sydvestjydske konvent og for det kendte "jernbanekonvent" der fik megen betydning for vestjyske præster. Man kaldte ham dette konvents sjæl, og han færdedes med jysk lune stilfærdigt tilbageholdende blandt bønderne, men myndig i talen når han tog ordet. 1886 flyttede han til Ågerup og Kirkerup ved Roskilde, 1890 blev han formand for Det fri broderkonvent i Sjællands stift og senere medlem af bestyrelsen for Kirkeligt samfund 1898, var en tid formand for Theologisk samfund. 1901 blev han sognepræst ved Trinitatis kirke i Kbh. Fra 1911 til sin død var han en meget påskønnet lærer ved menighedsskolen på Liselund. Han blev der agtet som "et sjældent Menneske og en ejendommelig Præsteskikkelse, lærd som faa. Hans Lærdom prægedes af et barnligt Sind og from Enfold, af rig og varm, lutret Menneskelighed". Han var påvirket af H. A. Brorsons salmedigtning og med varm overbevisning discipel af N. F. S. Grundtvig og Søren Kierkegaard. P. skrev adskillige artikler i Dansk Kirketidende, bl.a. om Brorsons salme Her vil ties, her vil bies (1903), om P. C. Kierkegaard (1905), om syndernes forladelse (1906) og om Luthers lille katekismus (1908); endvidere findes bidrag fra ham bl.a. i Vægteren, Nordslesvigsk Søndagsblad, Højskolebladet, Kirkeligt Samfunds Blad og i Liselundbogen. Han var medarbejder ved Th. Skat Rørdams oversættelse af Det nye testamente.

Familie

Forældre: gårdejer, sognefoged, senere i Haved ved Ribe, Peter Nielsen P. (1802-79) og Anna Nielsen (1808-97). Gift 1. gang 16.11.1878 i Kbh. (Johs.) med Anna Susanne Cathrine Fog, født 10.6.1858 på Venø, død 21.10.1887 i Agerup, d. af sognepræst, sidst i Mjolden, Caspar David Vilhelm Munthe F. (1815-67) og Anna Cathrine Bondo (1821-1908). Gift 2. gang 5.9.1894 i Roskilde med Nanna Dahlerup, født 3.10.1865 i Fredericia, død 21.6.1925 på Frbg., d. af auditør, senere herredsfoged Hans D. (1832-96) og Vilhelmine Margrethe Kristine Clausen (1831-90).

Ikonografi

Mal. Foto. – Mindesten på Ågerup kgd. og i mindelunden ved Liselund 1931.

Bibliografi

Slægtebogen. Peter Nielsen Petersen og hustru Anna Petersen f. Nielsen samt deres forfædre og efterkommere, ved Frederik Carl Chr. Linvald, 1921 (maskinskr., Kgl. bibl.). Stamtvl. over familien Dahlerup, 5. udg. ved Th. Hauch-Fausbøll, 1939. H. R. Hiort-Lorenzen: Slægten Fog, 2. udg. 1906 18. Hejmdal gennem et halvt årh., ved Knud Th. Fogh, 1915 9-17. Carl Koch og N. P. Nielsen i Liselundbogen, 1916 43-59. Niels Dael m.fl. sst. 1931 115-31. Til minde om sognepræst P. N. P., 1917. A. Pontoppidan Thyssen i Kirkehist. saml. 7.r.II, 1954-56 171-230 og 7.r.III, 1957-59 290f 317. Johs. Fog-Petersen i Min far var præst, red. Chr. B. Schiørring, 1961 62-73. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig