P.P. Sveistrup

P.P. Sveistrup, Poul Kristian Peter Sveistrup, 31.5.1892-25.4.1967, økonom. Født i Kbh. (Johs.), død i Lyngby (Christians), begravet Helsinge kgd. S. blev student 1910 fra Frederiksborg og cand. polit. 1915. 1916–18 var han lærer på Askov højskole, 1918 blev han sekretær i industrifagene og 1921–22 kontorchef i Kbh.s snedkerlav. Han var herefter på et års studierejse i Tyskland og blev 1923 sekretær ved Invalideforsikringsfonden. 1927 kom han til Arbejderforsikringsrådet. Fra 1928 var hans administrative virksomhed knyttet til Grønland, først som bogholder i styrelsen og fra 1931–37 som kontorchef (fra 1950 under Grønlandsdepartementet og 1955–57 under Grønlands ministeriet). 1948 repræsenterede han sammen med Hermod Lannung Danmark i FNs kolonikom mission. 1950–53 arbejdede han særlig med beretninger til FN og deltog i møder herom i New York. Ved siden af sit administrative arbejde virkede S. 1933–63 som lektor i driftsøkonomi ved Kbh.s univ. Han var en livlig lærer hvis mange ideer gav hans fremstilling en springende karakter der kunne være svær at følge, men hans muntre og ligefremme væsen gjorde ham almindeligt afholdt af studenterne. Gennem årene præsterede S. en omfattende litterær produktion i tilknytning til sin virksomhed som lærer og administrator. 1925 vandt han en særlig prisbelønning fra det norske universitet for afhandlingen Konsumenternes interesse i Konkurrenceregulering. Sammen med J. A. Tork udgav han 1936 Baner og Biler, 1938 kom Indledning til Studiet aj Driftsøkonomi (4. udg. 1955), 1939 Driftsøkonomiens Anvendelse ved Salget (2. udg. 1945), 1940 Driftsøkonomi ved Investering og Financiering (2. udg. 1944). De tre lærebøger var udarbejde! med henblik på de statsvidenskabelige studerende. Selv om bøgerne på visse punkter kunne virke uklare, når de ikke blev fulgt op af forfatterens forelæsninger, fandt de også anvendelse uden for Khh.s univ., bl.a. i Sverige, og blev anerkendt som det første danske driftsøkonomiske systemværk der byggede på datidens økonomiske teori.

S. havde særlig specialiseret sig i trafikproblemer og udgav 1945 Trafikmidlernes Driftsøkonomi, 1948 Trafikvæsenets Driftsøkonomi set fra Forbrugernes Synspunkt, og 1957–60 fire forskellige bind Forelæsninger over trafikpolitik. S. har desuden skrevet en række værker om Grønland og kolonistyre: Det danske Styre af Grønland 1825–50, 1945 (s.m. S. Dalgaard) (Medd. om Grønland CXLV, 1), s.å. Den danske Sukkerhandels og Sukkerproduktions Historie (s.m. Rich.

Willerslev), 1948 Asiatisk Kompagni 1772–92 (s.m. Aa. Rasch) og 1949 Economic principles of the Greenland administration before 1947(Medd. om Grønland CL, 1). 1954 udarbejdede han en lærebog om FN der blev oversat til grønlandsk. S. har desuden skrevet bøger om lokalområder i Grønland og en række artikler i Nationaløkon. tidsskr., Erhvervsøkonomisk tidsskr., Revision og Regnskabsvæsen og i Grønlandsselskabets tidsskrift Grønland. Han var medlem af dette selskabs bestyrelse fra 1953. Efter hans død blev der s.å. i "Grønland" offentliggjort en artikel, Efter 1975, som han havde bedt redaktionen lade fremkomme, "når han forsvandt ud af billedet". Artiklen kritiserer de senere års stærke udvikling i Grønland som har sat skel mellem den ældre generation med dens af naturforholdene betingede kultur og den opvoksende ungdom; og der udtrykkes ønsket om at den gamle dansk-grønlandske tradition der har haft sit udtryk i Knud Rasmussens personlighed må overvintre. Ved siden af sit lektorat og grønlandsarbejde havde S. gennem årene en række andre hverv. Han var medlem af arbejdskommissionen af 1925, af social virkes bestyrelse 1925–30 (formand 1927–28), var medlem af hovedbestyrelsen for det radikale venstre i Kbh. 1927–30, af bestyrelsen for Ministerialforeningen 1929–35, medlem af Institutet for historie og samfundsøkonomi og 1949 medlem af ankenævnet i henhold til avancebegrænsning og tilbagebetalingslovene af 9.10.1945. Som grundtvigianer var han 1950–55 medlem af bestyrelsen for Kirkeligt samfund af 1898, af Grundtvigselskabet fra 1951 og af den danske folkekirkes mellemfolkelige råd 1954–64.

Familie

Forældre: birkedommer Poul S. (1848–1911) og Alma J. D. Jensen (1861–1951). Gift 3.11.1923 på Frbg. (b.v.) med Ida Anna Elisabeth Oschütz, født 30.7.1903 i Görzke, Tyskiand, død 6.1.1964 i Lyngby (Christians), d. af gårdejer Franz O. (1853–1916) og Auguste Lorentheid (1865–1914).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Interviews i Berl. aften 20.9.1940 og 30.5.1942. Sv. Danø i Nationaløkonomisk t. CV, 1967 101–08 (heri bibliografi). Danske økonomer, 1976 (heri bibliografi).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig