P. Boysen Jensen

P. Boysen Jensen, Peter Boysen Jensen, 18.1.1883-21.11.1959, plantefysiolog. Født i Hjerting, Haderslev amt, død på Diakonissestiftelsen, Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). B.J. blev student fra Ribe 1902 og magister i naturhistorie med plantefysiologi som speciale 1908. Året før var han blevet assistent hos W. Johannsen ved Kbh.s univ. plantefysiologiske laboratorium hvor han efterhånden, fra 1922 som lektor, overtog al undervisning i plantefysiologi medens Johannsen koncentrerede sig om arvelighedslæren. 1927–48 var B.J. professor i plantefysiologi; 1920–30 underviste han i botanik ved Statens lærerhøjskole. Efter studieophold 1909 i Tyskland og Schweiz disputerede han 1910 på afhandlingen Sukkersønderdelingen under Respirationsprocessen hos højere Planter, Botanisk Tidsskrift 31, et emne han har behandlet i flere senere værker ligesom han har undersøgt gæringsprocesser. Hans studier over vækststoffer i græskimplanter og rødder, sammenfattet i Die Wuchsstofftheorie und ihre Bedeutung für die Analyse des Wachstums und der Wachstumsbewegungen der Pflanzen, Jena 1935 (eng. 1936, russ. 1938) og udvidet i senere arbejder er grundlæggende for vor viden om disse stoffer. Ved måling af stofproduktionen i skov- og landbrugsafgrøder har han klarlagt erhvervenes teoretiske baggrund, specielt skovbrugets idet han har vist at en passende hugst i tide forøger udbyttet. Tilsvarende undersøgelser af stofproduktionen i havet rummer perspektiver for fremtiden. Blandt hans øvrige værker er lærebogen Plantefysiologi, 1938. Efter afskeden fra universitetet arbejdede han hjemme med forsøg over plantedeles differentiering og vækstmuligheder, desuden skrev han værket Det levende. En fremstilling af grundtrækkene af den almindelige biologi og et forsøg på at benytte dem som grundlag for et biologisk verdensbillede I-IV, 1951–53 som han selv betragtede som sit hovedværk. Han udviklede selv de fleste af sine apparater. – Som lærer var han samvittighedsfuld og hjælpsom, som menneske stilfærdig, beskeden og præget af et religiøst livssyn. Æresdoktor ved universiteterne i Oslo og Århus, æresmedlem af Dansk botanisk forening.

Familie

Forældre: gårdejer Nis Poulsen Jensen (1852–94) og Maren Knudsen Lund (1848–1915, gift 1. gang med Peter Hansen Boisen, 1842–79) gift 18.11.1911 i Kbh. (Blåg.) med Olga Maria Vogt, født 8.9.1887 i Møgeltønder, død 7.7.1931 i Kbh., d. af godsinspektør på Schackenborg Falle V. (1843–1902) og Margrethe Ibine Ellung (1851–1938).

Udnævnelser

R. 1936. K. 1953.

Ikonografi

Mal. af Margrethe Ehlers (plantefysiologisk lab.). Foto.

Bibliografi

Bibliografi udg. af Kbh.s univ.s plantefysiologiske laboratorium 1960. – Carsten Olsen i Oversigt over Videnskabernes selskabs virksomhed 1959–60, 1960 125– 139. D. Müller i Festskr. udg. af Kbh.s univ., nov. 1960 120–30 og i Botanisk t. 55, 1960 325–36. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig