P. Jessen (husdyrbrugskonsulent)

Artikelstart

P. Jessen, Peter Jessen, 1.2.1846-9.8.1885, husdyrbrugskonsulent. Født i Ullerup i Sundeved, død på Frbg., begravet i Ryslinge. J. tilhørte en anset sønderjysk bondeslægt og arbejdede på faderens gård Bøgebjerg i Sundeved til sit nittende år. Han havde tidligt ønske om en videregående landbrugsuddannelse og tilskyndedes hertil af præsten N. L. Feilberg og dennes søn, da bestyrer på Rungstedlund P. Feilberg. Her blev J. elev 1865 og kom derefter som avlskarl til N. L. Feilberg der da var forflyttet til Kirke Helsinge. På Askov højskole hvor han opholdt sig 1866–68 fik han særlig interesse for naturfagene, og her vaktes tillige hans ønske om efter yderligere uddannelse selv at gå ind i en højskolegerning. Han tog præliminæreksamen 1868, kom til veterinær- og landbohøjskolen, tog dyrlægeeksamen 1871 og blev s.å. lærer ved den nogle år før oprettede landboskole i Lyngby. Omtrent fem år virkede han her som en fortrinlig ungdomslærer, grundig og klar i sin undervisning, jævn, venlig og deltagende over for eleverne. Under J. C. la Cours påvirkning udvikledes hans evne til selvstændigt arbejde med husdyrbrugets problemer der trængte sig stærkt i forgrunden i disse år, og nogle afhandlinger han skrev i Tidsskrift for Landøkonomi 1873 om udstilling af slagtekvæg og om kvægets fodring, vakte megen opmærksomhed. De følgende år fortsattes denne skribentvirksomhed samtidig med at han studerede husdyrbrug ved rejser i udlandet, og således forberedt ansattes han 1876 i den nyoprettede stilling under landhusholdningsselskabet som konsulent i husdyrbrug. J. blev herved Danmarks første husdyrbrugskonsulent og udførte som sådan en meget betydningsfuld gerning, særlig for kvægbrugets udvikling i en periode der frembød mange vanskeligheder både for avlsarbejdet og for afsætningen af produkterne. I arbejdet for rationelle avlsmetoder fulgte han F. V. A. Prosch, men mens denne ved sin skarpe form ofte bragte sig i modsætning til landmændene havde J. med sit rolige og hensynsfulde væsen let ved at vinde deres tillid. Han virkede som foredragsholder, dyrskuedommer og direkte personlig rådgiver, var medlem af husdyrbrugsudvalgene både i De samvirkende sjællandske landboforeninger og i Foreningen af jydske landboforeninger og tog sig med særlig energi af det grundlæggende arbejde for stambogsføringen. Varetagelsen af danske handelsinteresser i udlandet stillede store krav til J.s dygtighed. 1877 og 1878 deltog han i de deputationer landhusholdningsselskabet sendte til England for at holde vejen åben for den store kreatureksport, og ved flere senere rejser repræsenterede han dansk landbrug og foretog undersøgelser over markedsforholdene i England, Tyskland, Holland og Belgien. Særlig i Tidsskrift for Landøkonomi har han skrevet om sin virksomhed. J. havde vundet en grundfæstet anseelse da N. J. Fjord i 80erne i stigende grad følte savnet af en særlig sagkyndig til varetagelse af forsøgslaboratoriets fodringsforsøg, og 1884 blev planlægningen af disse overdraget J., men han var allerede da mærket af sygdom, og hans tidlige død kuldkastede disse fremtidsplaner.

Familie

Forældre: gårdejer Peter J. (1814–71, gift 2. gang 1860 med Gunder Rehof, 1822–91) og Ingeborg Jørgensen (1807–58, gift 1. gang 1833 med gårdejer Jacob Richelsen, ca. 1796–1842, gift 1. gang med Ingeborg Duus, ca. 1799–1832). Gift 15.7.1881 i Randers med Henriette Amalie Povlsen, født 27.9.1853 i Randers, død 24.11.1928 i Spentrup (gift 2. gang 1889 med gårdejer i Trustrup, Ølst sg., Niels Pedersen, født 1853), d. af lærer, kantor Hans Christian Henrik P. (1818–96) og Mette Marie Stabell (1822–60). – Far til Knud J.

Ikonografi

Relief af Rasmus Andersen (mindesmærke på graven 1889).

Bibliografi

J. H. Bagge i Vort landbrug IV, 1885 539–43. Ugeskr. for landmænd 6.r.X, s.å. 91 f. Landmandsblade XVIII, s.å. 519f. J. C. la Cour i Tidsskr. for landøkonomi 5.r.V, 1886 196–200. Ludv. Schrøder i Sønderjydske årbøger, 1891 109–28.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig