P. Nørregaard Rasmussen

P. Nørregaard Rasmussen, Poul Nørregaard Rasmussen, 9.5.1922-1.1.1998, nationaløkonom. Født i Brørup, Hylke sg. N.R. blev student 1941 fra Horsens og studerede nationaløkonomi i Århus og Kbh. 1947 fik han Århus univ.s guldmedalje for en afhandling om overvæltning af skatter. Bedømmelsen fremhævede klarhed, skarpsindighed og hans videnskabelige evner. S.å. blev han cand.oecon. (off. adm.). Herefter var han assistent ved Oslo univ. til 1948, medarbejder ved FNs økonomiske kommission for Europa (Genéve) til 1951, da han blev lektor ved Kbh.s univ. og knyttet til handelshøjskolen. Fra 1947 skrev han en række artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift. I begyndelsen af 1953 var han med Carl Iversen og Poul Winding i Irak. Beretning herom, Monetary Policy in Iraq kom 1954. S.å. skrev han tre artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift om inputoutput analysen. I Tibor Barna (red.): The structural Independence of the Economy, New York 1955, der var materiale fra en international konference om input-output analysen skrev han om Changes in Inter-Sectoral Terms of Tråde og sammen med K. Bjerke og P. Milhøj NationalExperiences in Denmark. 1956 blev han dr.polit. på afhandlingen Studies in inter-sectoral relations (2. udg. 1957, spansk udg. s.å.). April 1957 blev han professor ved Kbh.s univ. Hans disputats var et vigtigt bidrag til forberedelse af den talmæssige kortlægning af sammenhængen i dansk økonomi. N.R.s pædagogiske evner, charme og humør har gjort ham afholdt af studenter og kolleger. 1958-70 var han forstander for økonomisk institut, 1963-65 dekan. Han var professor frem til 1988. Han var formand for nordisk sommeruniversitets Kbh.s afd. 1958-59, efor for Nordisk kollegium i 1968. Efter 1956 har N.R.s litterære produktion omfattet talrige artikler i danske og udenlandske fagtidsskrifter og samleværker samt navnlig aktuelle problemer i dagspressen. 1956 udsendte han en lærebog om Danmarks erhverv der s.å. kom på tysk. Sammen med L. Stetting udgv han Matematik for økonomer I–11, 1958-59. Han redigerede sammen med N. Thygesen lærebogen Udviklingslinier i makroøkonomisk teori (1969) og skrev her selv om indkomstdannelsen. Han har også skrevet flere af de hæfter som økonomisk institut har udsendt til undervisningsbrug. Når han ikke efter disputatsen har udsendt et større videnskabeligt arbejde kan det ses i forbindelse med hans opgaver uden for universitetsundervisningen. Han var lærer ved og forstander for Sparekassehøjskolen 1957-72, konsulent ved Det kgl. bibliotek 1957-59 og for statistisk departement 1955-65, desuden medlem af en række udvalg knyttet til statsadministrationen vedr. økonomisk udvikling, forvaltning, boligforhold og de højere uddannelser. Han blev i 1968 medlem af bestyrelsen for Danmarks statistik. 1973-75 var han formand for udvalget vedr. lægemiddeldistributionen hvis betænkning giver et grundlag for nyordning af apotekervæsenet. 1964-79 har han på forskellig måde deltaget i Grønlands administration, 1974-79 som formand for Grønlandsrådet. En særlig indsats gjorde han som formand for forskningens fællesudvalg der kortlagde den igangværende forskning og fik gennemført forskningsråd. Han var dansk delegeret ved OECDs videnskabskomité 1966-73 (formand 1970). Fra 1973 har han været formand for udvalget vedr. udviklingsforskning. 1957-64 var N.R. medlem af bestyrelsen for Regnecentralen, 1969-90 medlem af Nationalbankens repræsentantskab, 1986-90 tillige formand for dennes bestyrelse. 1970-91 var han medlem af bestyrelsen for Nordisk kollegium og 1971-91 af bestyrelsen for Nordisk Fjer og de dertil knyttede selskaber. Fra 1977 har han været medlem af bestyrelsen for Den kgl. Porcelainsfabrik. 1964-69 var han formand for Fondet til dansk-norsk samarbejde. 1970 blev han medlem af bestyrelsen for H. O. Langes fond og har desuden været i forskellige legatbestyrelser. – 1968 blev han medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber, 1974 medlem af Videnskabernes selskab. Internationalt anerkendt har han været medlem af Harvard Advisory group i Iran 1960-61, medlem af bestyrelsen for International Economic Association 1968-74 (1971-74 vicepræsident), medlem af European Development Committee 1973-77. Han holdt gæsteforelæsninger i Stockholm 1975 og var gæsteprofessor i Illinois 1978.

Familie

Forældre: lærer Anders Karl Rasmussen (1889-1967) og lærer Maren Kristine Nørregaard (1884-1974). Gift 21.8. 1948 i Sdr. Jernløse med pianist, musikpædagog Karen Aase Bruun, født 26.1.1918 i Kbh., d. af lærer Anders B. (1891-1976) og lærer Marie Jensen (1885-1973).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Danske økonomer, 1976 501 f. – Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1956 217f. – Kj. Philip og Jørgen Pedersen i Acta jutlandica XIX. Århus univ.s årsberetn. 1946-47, 1947 126-32. Politiken 1.9.1965 og 10.10.1974. Berl. tid. 8.5.1972. Mette Kryger i Børsen 3.2.1975.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig