P. Nordsten

Artikelstart

P. Nordsten, Peder Nielsen Nordsten, 17.2.1840-10.7.1918, landbrugs-maskinfabrikant. Født i Rørbæk ved Frederikssund, død i Hillerød, begravet sst. N. lærte smedefaget hos faderen, var på Hindholm højskole og begyndte derefter selv fremstillingen af landbrugsmaskiner i Rørbæk smedje hos faderen. Efter at have udstillet en tærskemaskine ved den nordiske industri- og kunstudstilling i Kbh. 1872 flyttede han virksomheden til Lynge. Efterspørgslen efter hans maskiner steg kraftigt i de følgende år, og i 1877 overtog han Hillerød Jernstøberi & Maskinfabrik. Han fulgte opmærksomt den udvikling der foregik inden for landbruget og satte med megen energi ind på fremstillingen af landbrugsmaskiner. Under hans dygtige ledelse blev fabrikken også kendt ud over landets grænser idet han oparbejdede en ret betydelig eksport af landbrugsmaskiner. Han var en af banebryderne for moderne landbrugs-maskinindustri i Danmark, og hans nøje føling med det praktiske landbrug satte ham i stand til at fabrikere sådanne maskiner som landbruget til de forskellige tider havde behov for. I særlig grad har han fremmet fabrikationen af tærskeværker, men også hestegange, hakkelsesmaskiner, bredsåmaskiner, skrælleplove, radsåmaskiner, radrensere og halmpressere. N. tog megen del i det offentlige liv og havde flere tillidshverv i industriens og grundejernes organisationer. Han var æresmedlem af Hillerød industriforening. Fra 1908 ledede N. fabrikken i samarbejde med sønnen, civilingeniør Milton Nordsten (1883-1968), og denne overtog efter faderens død virksomheden der 1908 havde skiftet navn til P. Nordsten. Sønnen gennemførte i mellemkrigsårene en meget kraftig udbygning og modernisering af fabrikken der udviklede sig til en af de førende i branchen såvel i Danmark som på en række eksportmarkeder. 1959 overgik firmaet til aktieselskabsform, men M. N. fortsatte som direktør ledelsen af selskabet til 1963 og var derefter til sin død formand for selskabets bestyrelse. Som faderen tog M. N. aktiv del i det er-hvervsorganisatoriske arbejde og var bl.a. 1932-57 formand for Foreningen af danske landbrugsmaskinfabrikanter og 1921-58 næstformand i foreningen af danske jernstøberier.

Familie

Forældre: husmand og smed Niels Pedersen (1811-78) og Karen Andersdatter (1811-86). Navneforandring 28.12.1908. Gift 9.4.1875 i Esbønderup med Oline Olsen, født 9.10.1850 i Kirke Flinterup, død 13.4.1931 i Hillerød, d. af gårdejer Niels O. (1813-71) og Maren Hansdatter (ca. 1814-90).

Udnævnelser

R. 1894. DM. 1910.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Maskinkonsulenten X, 1917 185f; XI, 1918 110. Ugeskr. for landmænd, 1918 394f. Anton Christensen i Det danske landbrugs hist., udg. K. Hansen IV, 1925-33. [C. Anker Møller og M. Nordsten:] P. Nordsten. Hillerød jernstøberi & maskinfabrik 1877-1927, 1927. Nordsten gennem 75 år, red. Sv. Carstensen, 1952. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer (2)

skrev Hans Christophersen

P. Nordsten
Den største faktuelle fejl i artiklen https://biografiskleksikon.lex.dk/P._Nordsten må være fødselsdatoen (17. februar 1840), for ifølge kirkebogen er det 18. februar. Her står der også, at han er født i »Store Rørbæk« i Snostrup Sogn. Der er ikke noget i Nordsjælland, der kun hedder Rørbæk.
Rørbæk fører for mange forkerte steder hen: https://da.wikipedia.org/wiki/Rørbæk
Kirkebogen:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156552#156552,26238455

svarede Ida Elisabeth Mørch

Kære Hans Christophersen,
Mange tak for din veldokumenterede kommentar. Vi lader den stå til information, indtil vi når frem til en opdatering af Dansk Biografisk Leksikon.
Mvh redaktionen på lex.dk

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig