P. Prahl

P. Prahl, Peter Rasmussen Prahl, 10.11.1761-29.4.1831, præst. Født i Svaneke, død i Tønder, begravet sst. P. blev student 1780 fra Helsingør, teologisk kandidat 1785, studerede derpå i Kiel, blev 1787 sognepræst i Sommersted, 1794 i Vedsted og var 1809-30 sognepræst og provst i Tønder og et virksomt medlem af Tønder seminariums direktion. P. hører til de præster der i oplysningens tidsalder forstod at også kirken havde sin besøgelsestid i kampen mod overtro og tvang, ja at den rettest burde gå foran i arbejdet for den vågnende almues oplysning og frigørelse. Denne i evangeliet begrundede overbevisning gav ham hans store interesse for folkeskolens tarv i dennes tilblivelsestid. Han forfattede ikke få af dens mest brugte undervisningsbøger som han til dels oversatte og bearbejdede efter tyske mønstre, således en bibelforklaring og en bibelhistorie, læsebøger og fortællinger for børn (i begge sprog) og flere småskrifter for almuen om opdragelse. Hans kristendomsopfattelse var mildt rationalistisk, hvorfor han også blev generalsuperintendent J. G. C. Adlers værdifulde medarbejder i kirke og skole. Skønt han var tilflyttet fra kongeriget modtog hans virksomme ånd i hertugdømmet stærke og afgørende tyske kulturpåvirkninger. Han synes efterhånden også at have tilegnet sig det tyske standpunkt i grænselandspørgsmålet idet han dog i forbindelse med skoleanordningen af 1814 var bestræbt på retfærdigvis at få gennemført dansk undervisning i Nordslesvigs dansktalende sogne. Som helhed står han som type og repræsentant for de slesvigske embedsmænd der ledede oplysningens levende tyske kulturstrøm nordpå i hertugdømmet. – Konsistorialråd 1820.

Familie

Forældre: købmand Rasmus P. (1726-1816, gift 2. gang 1771 med Gertrud Ipsdatter, 1719-96, gift 1. gang 1740 med gårdejer i Øster Larsker Ole Rasmussen, ca. 1696-1760) og Agnethe Marie Splitz (1729-68). Gift 1. gang 7.5.1788 med Else Kirstine Nissen, født 4.12.1764 i Kbh. (Frue), død 12.5.1799 i Vedsted, d. af tidligere plantageejer på St. Croix, brygger, kancelliråd Lorentz N. (1713-73, gift 1. gang med Maria Stage, død 1756) og Hedevig Cathrine Luchtrand (ca. 1743-73, gift 2. gang 1766 med brygger Baltzar Christian Clausen, ca. 1730-89). Gift 2. gang 16.3.1804 i Vedsted med Theodora Holm, født 6.7.1783 på Revsø, død 28.9.1834 i Tønder, d. af godsejer Jacob H., senere til Sønderskovgård i Frørup sg. (1744-ca. 1806, gift 2. gang 1786 med Sara Henrike Daue, ca. 1761-1840) og Magdalena Rebekka Lunding (1748-ca. 85).

Ikonografi

Miniature. Mal. (Tønder k.).

Bibliografi

C. F. Allen: Det danske sprogs hist. i hertugdømmet Slesvig II, 1858 46-50. C. E. Carstens: Die Stadt Tondern, 1861 132. Aage Dahl i Præstehist. saml. I, 1933 232-35. A. Pontoppidan Thyssen: Vækkelse, kirkefornyelse og nationalitetskamp i Sønderjylland, 1977 = Vækkelsernes frembrud i Danm. VII 116f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig