Palle Birkelund

Palle Birkelund, Hans Dines Palle Birkelund, 29.1.1912-13.7.2012, rigsbibliotekar. Født i Nimtofte. Efter studentereksamen fra Århus katedralskole 1930 blev B. straks ansat som assistent ved statsbiblioteket i Århus. 1936 kom han til universitetsbibliotekets l.afd. i Kbh. Efter juridisk embedseksamen 1944 kom B. 1948 til Det kgl. bibliotek hvor han i 1952 blev Svend Dahls efterfølger som rigsbibliotekar og dermed forskningsbibliotekernes førstemand. Denne post beklædte han indtil 1982. Sit på højeste plan koordinerende og rådgivende embede har han varetaget med stilfærdig stædig energi. År efter år har det været hans lidet taknemlige opgave på Danmarks biblioteksforenings årsmøder at påpege utilstrækkelige bevillinger, dårlige lokaleforhold og i de senere år urimelige nedskæringer af bogkonti der ville kunne få skæbnesvangre følger for landets forskning. Som født formand for Forskningsbibliotekernes fællesråd er han med i udviklingen af disse biblioteker med betydelig forhandlingsevne. For enheden i dansk biblioteksvæsen har hans vide faglige horisont været af stor betydning. I Danmarks biblioteksforening var han næstformand 1956–69, formand for forskningsbibliotekernes gruppe og fra 1960 medredaktør af tidsskriftet Bogens Verden. 1956 tog han initiativ til løsning af forskningsbibliotekernes uddannelsesproblem i Danmarks biblioteksskoles sektion II. B. har arbejdet for et godt forhold mellem forskningsbiblioteker og folkebiblioteker med respekt for de to bibliotekstypers særpræg og sans for de samarbejdsmuligheder der findes. Ved hans indsats oprettedes Statens udvalg for videnskabelig og teknisk information og dokumentation. Forholdet til Københavns universitet styrkede B. ved oprettelsen af Det kgl. biblioteks instituttjeneste. – Også på det nordiske og internationale plan har B. ydet sin indsats som formand for Nordisk Videnskabeligt bibliotekarforbund 1952–56 og i arbejdet i den internationale biblioteksforening IFLA. 1968 var han rådgiver for universitetsbibliotekerne i Burma for UNESCO. Han var 1958-89 medredaktør af det internationale tidsskrift Libri. Han sad 1957-90 i redaktionen af Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksvåsen. Bibliotekshistorien har B. dyrket i artikler i tidsskrifter, som medredaktør af Nordisk Leksikon for Bogvæsen 1947–62, og han har i Nordisk Håndbog i Bibliotekskundskab 1958 skrevet om de danske videnskabelige bibliotekers historie. Han tog initiativet til Det kgl. biblioteks årbog Fund og Forskning. Med sans for betydningen af public relations arbejde for vort nationalbibliotek er i hans embedstid Det kgl. biblioteks udstillingsvirksomhed stærkt udvidet. Også boghistorie og bogtryk har B.s interesse, og han var Forening for boghåndværks formand 1959–69. Som rigsbibliotekar og chef for vort nationalbibliotek forenede B. dyb indsigt i biblioteks- og boghistorien og en stor detailviden om bøger med et praktisk greb om det administrative. Med sans for de vanskeligheder omstillingerne måtte give, men med overbevisning om den samfundsmæssige nødvendighed af radikale ændringer blev det hans opgave at føre forskningsbibliotekerne ind i den moderne EDB- og informationsbestemte verden. Tildelt P.F. Suhm-prisen for bibliotekshistorie 1995.

Familie

F: førstelærer Hans B. (1863–1936) og telegrafist Fanny Henriette Møller (1875–1935). Gift 2.4.1956 i Kbh. (Christiansk.) med sekretariatschef, cand. jur. Gerda Schwartz, født 23.9.1923 i Kbh., død 6.11.1998, d. af porcelæns-handler Henry S. (født 1898) og Anna Buus (født 1900).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Vibeke Ammundsen m.fl. i Bogens verden 1972 3–7. Med Birkelund på forperronen. En hilsen til Palle Birkelund på 60-års dagen den 29.1.1972, 1972.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig