Paul G. Ørberg

Paul G. Ørberg, Paul Gerhardt Ørberg, 25.1.1923-22.9.2000, arkivar, historiker. Født i Andst. Ø. tog 1942 nysproglig studentereksamen i Kolding og blev 1951 cand.mag. i historie og kristendomskundskab; forinden havde han 1945-46 aftjent sin værnepligt. Kort efter embedseksamen ansattes Ø. som timelærer ved Ålborg katedralskole, 1953 adjunkt sst., fra 1955 ved Svendborg statsgymnasium. Interessen for arkivalier trak ham imidlertid bort fra undervisningen, og under orlov fra gymnasieskolen var han 1959–60 arkivar ved landsarkivet i Odense. 1960-62 var han adjunkt ved det nyoprettede Vesthimmerlands gymnasium i Års hvorefter han fik blivende ansættelse som arkivar ved landsarkivet i Viborg. 1968 oprykkedes han i 24. lønningsklasse, 1969 ændret til lønramme 31. -Det er i høj grad Ø.s forskerindsats der ligger bag kirke- og tingbøgernes stigende betydning som historiske kilder for lokalhistorikere og andre. Hans største enkeltværk er monografien En by ved havet. Sæby købstads historie I–11, 1970 hvor Ø. stod for for bd. I omhandlende tiden ca. 1470-1837, mens bd. II om den senere tid for tekstens vedkommende havde Ejnar Jakobsen som ophavsmand med Ø. som billedredaktør. Tidligere havde han udgivet kildesamlingen Jeg saa det ske! Øjenvidner til Danmarks historie, 1959, samt skrevet bøgerne Fra jernbyrd til retsplejelov, 1962 og Landsarkivet for Nørrejylland. Fortid i skrift, 1967. Størstedelen af hans videnskabelige såvel som hans mere populære produktion er fremkommet som artikler og historiske anmeldelser i diverse tidsskrifter, såsom Arkiv som han har bidraget til siden det første nummer i 1966, endvidere Historie, Jyske Samlinger, Personalhistorisk Tidsskrift, Fra Himmerland og Kjær Herred, og Fra Viborg Amt som han for øvrigt også redigerer. Af hans bidrag til disse kan nævnes En embedsmand inspicerer Viborg by og amt i året 1819 (Fra Viborg amt, 1967), De ældste folketællinger i Aalborg og Nibe (Fra Himmerland og Kjær herred, 1976), Tingbøger og retsbetjentarkiver (Arkiv, 1977), Viborgs udvalgte mænd (Fra Viborg amt, 1978) samt Nærlæsning af nyere kirkebøger (Personalhistorisk tidsskrift 1980) som i 1983 blev fulgt op af den vægtige artikel Kirkebøger og kirkebogs-politik 1812-1920 (Kirkehist. saml. 1982). Hans mere udadrettede og folkeoplysende virke, som dels er kommet til udtryk gennem historiske foredrag, også i radioen, dels gennem bøger til undervisningsbrug, aviskronikker og artikler i tidsskriftet Skalk og i Turistårbogen 1978, blev bl.a. påskønnet da han 1979 tildeltes Skalks hæderspris Strømpebåndet. Ø. er desuden medlem af Wormianums bestyrelse og af menighedsrådet for Asmild-Tapdrup.

Familie

Forældre: sognepræst Carl Emil Ø. (1889-1979, gift 2. gang med Gerda Schrader, 1884-senest 1979) og Frida Therkelsen Nyborg (1891-1946). Gift 26.6.1953 i Åbybro med Ruth Margrethe Pallesen, født 1.7.1930 i Daugbjerg, d. af sognepræst Thorvald P. (1895-1973) og Margrethe Engberg (født 1901).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig