Paul Holt

Artikelstart

Paul Holt, Paul Erik Holt, 4.5.1900-16.11.1980, rektor, politiker. Paul Holt blev student fra Øster Søgades gymnasium 1918 og cand.mag. 1925. I hele sin studietid underviste han på Øster Søgades gymnasium, blev adjunkt sst. 1926, lektor 1939 og var 1949–68 forstander (fra 1959 rektor) for Århus seminarium og lærer sst. 1968–70.

Ved siden af sin mere end 50-årige lærergerning har Paul Holt været virksom på andre områder i samfundet. Præget af Indre mission fra sit hjem var han medlem af bestyrelserne for Kirkelig forening for Indre mission i København 1935–49, KFUMs centralforening 1935–49 og Kristeligt Dagblad 1944–72 samt medlem af Indre missions råd 1935–49. I sin Århustid sad Paul Holt som formand for Århus kristelige studenterforbund 1949–52 og var medlem af bestyrelserne for Kirkeligt forbund 1950–75, Kristelig lærerforening 1952–60 og Evangeliskpædagogisk samvirke 1959–68.

Desuden har han deltaget i kirkernes internationale samarbejde som medlem af repræsentantskabet for Det økumeniske fællesråd, af First Assembley of the World Council of Churches 1947–48, af World Conference of Faith and Order 1952 og af The Lutheran World Federation 1963.

Om Paul Holts levende interesse for religiøse forhold vidner også Nød dem -. Kbh.s Forening for indre Mission 1865–1940, 1940, Kristendom og kultur, 1955, og Kirkelig forening for Indre Mission i Danmark i 100 år, 1961–77.

Paul Holt blev efter sin ansættelse i Århus inddraget i organisatorisk arbejde på læreruddannelsens område som medlem af bestyrelsen for Privatseminarieforeningen 1950, dens formand 1955–63, som formand for Dansk seminarieforening 1956–64 og som medlem af lærerorganisationernes samarbejdsudvalg 1956–64. Han var desuden medlem af undervisningsministeriets seminårieråd 1954–55 og 1958–66 og af ministeriets lærerbehovsudvalg 1957, lærerhøjskoleudvalget 1958 og udvalget af 1960 om læreruddannelsen.

Som lærebogsforfatter har Paul Holt udgivet Aarstalsliste til Brug for Undervisning i Historie, 1927, Den nyeste Tids Verdenshistorie l–ll, 1933, Tekster og Tal til Belysning af den nyere Tids Verdenshistorie l–ll, 1933, og Verdenshistorie l–lll, 1936–38, der var et brud med P. Munch og Th. A. Mullers lærebogssystem i verdenshistorie. 1953 kom oversættelse (s.m. Inger Holt) af Prawdin: Djengis-Khan og Vor tids verdenshistorie, 1962.

Paul Holts kristne livsholdning, stærke nationalfølelse og kritiske syn på partistyret som uegnet til at løse 1930ernes problemer førte ham ind i Arne Sørensens Dansk samling hvis hovedbestyrelse han var medlem af 1937–58. Han var partiets landssekretær 1940–46 og dets formand 1950–54 og 1956–58 og var opstillet for partiet i Københavns østre storkreds 1939 og 1943 og var valgt til folketinget 1945–47 i Københavns amtskreds. 1953 opstilledes han i Ringkøbing amt, men opnåede ikke valg.

Paul Holt var interneret af tyskerne 29.8.-8.10.1943 og fængsledes af Gestapo juni 1944, sad i KZ-lejrene Neuengamme og Neu-Versen og førtes under Bernadottes undsætningsaktion til Sverige. I sin folketingsperiode var han sin gruppes formand 1946–47 og medlem af Den parlamentariske kommission 1945–47. Han udøvede desuden i årene efter krigen en væsentlig indsats i Landsforeningen for besættelsestidens politiske fanger og i Kammeraternes hjælpefond og redigerede 1948 Pigtraad.

Familie

Paul Holt blev født i København, døde i Hasle og er begravet på Hasle kgd., Århus.

Forældre: sognepræst Christen Holt (1866–1933) og Sophie Christine Lind (1867–1941). Gift 29.6.1926 i Kbh. med Inger Marie Darum, født 19.11.1904 i Skive, d. af grosserer Hans Michael D. (1875–1934) og Elisabeth Petersen (1881–1947).

Bror til Jens Holt (1904–73).

Udnævnelser

R. 1958.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Paul Holt i Kristeligt dagbl. 4.5.1970. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig