Paul Marschall

Paul Marschall, Paul Høgh Marschall, 1.3.1905-10.12.1974, ingeniør. Født på Frbg, død i Vemmetofte, begravet sst. M. blev maskiningeniør 1930 hvorefter han en årrække var ansat i private og offentlige virksomheder: 1933-35 ved Århus belysningsvæsen og 1935-43 ved Århus Oliefabrik hvor han under krigen var med i oliefabrikkens fabriksluftværn, og han var således luftværnsleder den dag havnefabrikken blev bombet. Dette arbejde fik afgørende betydning for M.s videre liv. Han var blevet sekretær i Århus luftværnsforening og havde dermed fået ansvaret for at gennemføre og arrangere kurser for luftværnsledere og husvagter. Det var derfor naturligt at han, allerede fra de første spæde ideer til en teknologisk undervisning i Århus blev rejst i 1942, blev stærkt engageret i disse planer. 1942 blev han sekretær for planlægningsudvalget, og sept. 1943 blev det første kursus afholdt i lånte lokaler i Teknisk skole i Århus. Idégrundlaget viste sig at være solidt, og institutionen vandt et stadig stærkere fodfæste, og 1943-61 var M. leder af Jydsk teknologisk institut, fra 1949 med titel af direktør efter at instituttet havde fået statsanerkendelse. Samtidig blev dets repræsentantskab udvidet, således at stat, kommuner og visse tekniske organisationer samt landbruget blev repræsenteret ved siden af de oprindelige repræsentantskabsmedlemmer der kom fra arbejderkredse, håndværk og industri i Jylland. - Fra starten var instituttets hovedformål at støtte erhvervslivets udvikling gennem konsultationer og undervisning af erhvervslivets medarbejdere.

M. kom, med instituttets fortsatte vækst, til at spille en afgørende rolle for udviklingen af det jyske erhvervsliv og for indførelse af stadig mere avanceret teknik og produktionsmetoder i virksomhederne. Det var især opbygningen af mindre håndværks- og industrivirksomheder der lå ham på sinde, og for at fremme den tekniske viden i hele landsdelen fik han ideen til at indrette såkaldte "ambulante kurser" med rullende undervisningslokaler i jernbanevogne. Efter at have nedlagt posten som direktør var han kommitteret for bestyrelsen indtil han 1962 blev udsendt som konsulent for kongeriget Nepals regering vedr. Small Scale Industry Centers, støttet af Ford Foundation. Hjemvendt herfra virkede han som FN-rådgiver i Genève før han 1964 blev udsendt til Vestgrønland af uddannelsesrådet for Grønland under Grønlandsministeriet. - M. var en stærk modstander af det officielle danske synspunkt: at den grønlandske befolkning skulle koncentreres i større bysamfund og industrialiseringen opbygges omkring store fabrikker, idet han mente fiskerne skulle blive der hvor fisken var, samt at det grønlandske samfund ikke burde springe håndværker- og småindustristadiet over til fordel for storkoncentration, men hans synspunkter vandt ikke genklang hos de besluttende danske myndigheder. De fik dog stor betydning for de grønlændere der kæmpede mod daniseringen af det grønlandske samfund. M. har også givet sin opfattelse udtryk i en række artikler om ulande og samfundsudvikling.

Familie

Forældre: apoteksbestyrer, cand.pharm. Knud Holger M. (1876-1916) og Helga Smith (1875-1943). Gift 13.11.1937 i Kbh. (Helligkors) med Thyra Hvidt, født 29.7.1913 i Kbh., d. af præsident for sø- og handelsretten Lauritz Nicolai H. (1882-1950) og Clara Fenger (1886-1977).

Udnævnelser

R. 1958.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Jyllandsposten 1.3.1955. Århus amtstid. s.d. Århus stiftstid. 28.2.1965. Sst. 11.12.1974. Jakob Janussen i Grønland XXII, 1974 316f. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig