Paul Ramm

Paul Ramm, Paul Louis Ramm, 22.2.1882-8.5.1977, officer. Født på Frbg. (Garn.), død på Frbg. (Markus), begravet på Frbg. kgd. R. blev student 1900 fra Metropolitanskolen, gennemgik 1901-03 officersskolen, blev 1903 sekondløjtnant og premierløjtnant i ingeniørkorpset og gennemgik 1905-08 den særlige ingeniørafdeling. 1908-09 var han til tjeneste i det franske ingeniørkorps og fik 1909 certifikat fra Sorbonne i Phonétique internationale, n.å. internationalt certifikat som ballonfører. 1915 blev han kaptajn, var 1916-32 chef for hærens ballonpark, 1917-26 chef for søfrontens bygningsdistrikt, 1927-28 for korpsets skoler, 1929-30 stabschef ved korpset; 1930 blev han oberstløjtnant og chef for ingeniørdirektionen, var 1931-33 chef for 1. pionerbataljon, blev oberst 1933, n.å. generalinspektør for ingeniørtropperne og direktør for hærens bygningstjeneste, 1938 generalmajor. – 1917-25 var han medlem af luftfartskommissionen, 1913-16 formand for Ingeniørofficersforeningen, senere flere år formand i selskabet til udgivelse af Tidsskrift for Ingeniørofficerer, hvori han skrev en del artikler mens han i de foregående år havde været flittig medarbejder ved Militært Tidsskrift. Yderligere deltog han i opførelsen af kaserner og anlæg af øvelsespladser. 1929-37 var han medlem af Frbg. kommunalbestyrelse med det tekniske område som særligt felt og medlem af sundhedskommissionen. 1912-35 var han medlem af bestyrelsen for Aëronautisk selskab, 1918-56 bestyrelsesmedlem i A/S Frbg. Jernstøberi og Maskinfabrik, formand 1922-39, formand i A/S Lyngby-Nærum-Banen 1937-64. R. var medlem af konservativ vælgerforenings hovedbestyrelse fra 1939.

Familie

Forældre: officer, sporvejsdirektør Peter Gottfred R. (1834-1917) og Christiane Marie Wolff (1842-1926). Gift 30.6.1909 i Paris (Svenske legation og Mairerie St. Sulpice) med Gerda Frederika Odén, født 21.2.1883 i Stockholm, død 27.11.1965 på Frbg., d. af fabrikant Alfred Wilhelm O. (1851-94) og Sophie Frederique Bergmann (1853-1913). – Bror til Axel R.

Udnævnelser

R. 1923. DM. 1930. K2. 1936. K1. 1946.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig