Peder Borgsmed

Peder Borgsmed, d. 18.12.1572, præst, reformator. Død i Horsens. B. gik vistnok i skole i Århus og immatrikuleredes i hvert tilfælde som "de Arusia" i Rostock 1516, en måneds tid før Hans Tausen. 1530 var han evangelisk prædikant (formentlig ved klosterkirken) i Horsens. S.å. udgav han efter Olavus Petris svenske gengivelse en oversættelse af et reformationsskrift af Wittenbergprofessoren Johann Toltz "Een liidhen Indgangh vdj schriffthen", trykt hos Hans Vingaard i Viborg. Bogen indeholder i spørgsmål og svar en kort oversigt over den lutherske lære. Lyskander roser B. i høje toner som en i flere henseender velstuderet mand og en fortræffelig prædikant der side om side med Hans Tausen indlagde sig fortjeneste som heftig bekæmper af den katolske kirke. Han tillægger ham et ret omfattende forfatterskab, hvoraf der dog kun – foruden det ovenn. skrift – kendes en enkelt salme Benedicite, velsignere, ja, det skal Herren gøre. Fra 1548 var han formentlig tillige sognepræst ved Skt. Ibs kirke i Horsens. – B. forveksles jævnlig med Peter Storm (d. ca. 1540) der også var præst i Horsens på reformationstiden.

Familie

Kaldes undertiden "Ryanus" og skal efter en familietradition være født i Ry ved Silkeborg som søn af smeden Claus Storm, gift.

Bibliografi

Danske mag. I, 1745 157–60. – C. J. Brandt og L. Helweg: Den danske salmedigtning I, 1846 50f. H. F. Rørdam: Klavs Christoffersen Lyskanders levned, 1868 294. D. E. Rugaard: Fremragende danske bønder før og nu, 1871 113. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 2.r. VI, 1872–73 153. Samme sst. 4.r. VI, 1899–1901 400f. Samme sst. VI, 1911–13 156. P. Severinsen sst. 5.r II, 1903–05 287. Johs. Malling i Årbøger, udg. af Hist. samf. for Århus stift IV, 1911 47–49. Vilh. Marstrand sst. XXIII, 1930 26–34.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig