Peder Kraft

Peder Kraft, 10.8.1711-3.2.1764, landsdommer, forfatter. Født i Norge, død på Egholm, begravet i Sæby k. K. blev student 1730 i Kristiania og hørte i sin studietid til den kreds af unge mænd der påvirkedes af Holberg; han konkurrerede 1738 til den første af denne udsatte priser for smukke danske vers. Hans læredigt Menneskets Ufornøielighed i sin Stand opnåede imidlertid hverken prisen eller æren af at blive trykt i de holbergske samlinger, men han udgav det selv mange år efter, 1759. 1742–43 oversatte han det første par årgange af det engelske moraliserende tidsskrift Spectator. Hans forsøg slog dog lige så lidt an som de tidligere oversættelser af den hamburgske "Patriot" og Olof v. Dalins "Svenske Argus", men udmærker sig i alt fald ved et godt sprog, om ikke ved overlegen kritisk indsigt; i en note betegnes Shakespeares Othello som "en slet Tragedie, hvor Helten græder for sit Tørklæde, som var stjaalet". Imidlertid beredte disse oversættelser vejen for selvstændige danske arbejder som Jørgen Riis' danske "Spectator" og Holbergs Moralske Tanker, begge 1744. – 1745 gik K. over i praktisk juridisk virksomhed som kancellisekretær, blev n.å. 2. vicelandsdommer på Sjælland og Møn og 1747, måske ved Holbergs indflydelse, tillige godsinspektør ved det genoprettede ridderlige akademi i Sorø, hvor hans fætter professor Jens K. samtidig virkede. Han tog sin afsked som inspektør 1761 da han ikke kunne bringe balance i akademiets økonomi og ikke enes med overhovmesteren grev Danneskiold. Han synes at have været en formuende mand der bl.a. ejede herregårdene Nørager 1751–61 og Kattrup (Raschenberg) fra 1751 til sin død. – Justitsråd 1752.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere oberst Even Pedersen K. (1674–1747) og Maren Knudsdatter Kylstrup (død 1766). Gift 18.4.1748 i Kbh. (Frue) med Birgitte Borthuus, født ca. 1722 i Kbh., død 3.1.1791 i Sorø, d. af norsk postmester i Kbh., senere inspektør ved det norske postvæsen Severin B. (død 1745) og Berethe Simonsdatter Grue.

Bibliografi

B. C. Sandvig: Beskrivelse over øen Møen, 1776 68. K. L. Rahbek i Dansk minerva, 1816 juli-dec. 158f. P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. IV, 1882 (fot. optr. 1977) 173. Sorø. Klostret, skolen, akademiet II, 1931 125 139f. H. G. Olrik: Ludvig Holberg. Undersøgelser og kroniker 1959 43-46. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig