Peder Paludan

Artikelstart

Peder Paludan, 12.7.1755-24.10.1799, præst. Født i Kalundborg, død i Asminderød, begravet sst. P. blev student 1773 fra Roskilde og cand.teol. 1774. I sine kandidatår blev han (1778) optaget i Det theologiske selskab, hvad der fik betydning for hans videre uddannelse. 1780 blev han sognepræst i Tømmerup, 1785 residerende kapellan ved Vor Frelsers kirke på Chr.havn hvor han havde vanskeligheder ved samarbejdet med sognepræsten Otto Fabricius, og endelig fik han 1794 det store embede som slotspræst ved Fredensborg og sognepræst i Asminderød og Grønholt. Hans huslige forhold var ikke lykkelige, og hans kår på grund af den stadig voksende børneflok knappe. Til dels heraf blev han drevet ud i et flittigt forfatterskab af forskellig art. 1790-92 udgav han et tidsskrift Magazin for Lidende I-II, hvori enkelte ting endnu har betydning, men navnlig udsendte han en række prædikensamlinger: Gudelige Taler over de aarlige Aftensangs-Texter I-II, 1784, Religions-Taler til Dyds Befordring i det huuslige Liv I-II, 1787, Samling af Passions-Prædikener, 1789 og Nye Samling af Prædikener I-III, 1794. Disse arbejder fandt ret god afsætning, for P. havde i sin samtid navn som en af landets mere kendte prædikanter. Teologisk stod han Nicolai Edinger Balle nær og tilhørte den yngre supranaturalistiske retning, men C. Bastholm var hans ideal i formel henseende. Han nåede vel ikke sit store forbillede men forstod dog at udtrykke sig klart og levende, om end temmelig ordrigt, ofte deklamatorisk og ikke altid med helt fin smag. Også indholdsmæssigt må P.s prædikener have tiltalt tiden, for de er overvejende af moralsk indhold, og ved deres emnevalg (om Guds forsyn, taknemmelighed, det daglige brød, det lovlige kald, de jordiske forlystelser, sparsommelighed osv.) tager de udpræget sigte på hverdagslivet. – Længere end ved sit homiletiske vil P. dog blive mindet ved sit topografiske forfatterskab. Foruden den lille, ikke meget betydelige oversigt Samlinger til en Beskrivelse over Christianshavn, 1791 har han udgivet en Beskrivelse over Staden Kallundborg, 1788 der hviler på hans fars efterladte samlinger, og som endnu på flere punkter har værdi som kilde.

Familie

Forældre: sognepræst, provst Hans Jacob P. (1717-82, gift 2. gang med Frederikke Jacobsen, 1738-95) og Anna Elisabeth Lønborg (1730-62). Gift 1780 på Frbg. (?) med Margrethe Benedicte Thillerup, født 5.12.1762 i Magleby ved Skælskør, død 29.7.1833 i Kbh. (Trin.), d. af sognepræst, sidst i Frbg. og Hvidovre, Jens Knudsen T. (1720-80) og Ellen Marie Poulsdatter (1725-1802). – Far til Frederik P. (1792-1872). Bror til Johan P.

Bibliografi

Johan Paludan i Theol. månedsskr., udg. L. N. Fallesen XI. 1808 311. Nyt theol. bibl., udg. Jens Møller XX, 1832 283f. Jul. Paludan i Pers. hist. t. 4.r. II, 1899 180f 213; 8r. III, 1924 105. Kommandør Jens Jacob Paludans ungdomserindr., 1908 (fot. optr. 1967) = Memoirer og breve IX 3-10 25. Bj. Kornerup m.fl.: Biskop dr. theol. Otto Fabricius, 1923 280f (også i Medd. om Grønland LXII, s.å.).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig