Peder Pedersen (diplomat)

Artikelstart

Peder Pedersen, 19.11.1774-16.8.1851, diplomat. Født i Sorø, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). P. blev student 1793 fra Roskilde og studerede vistnok jura nogle år men ses ikke at have taget en afsluttende eksamen. 1796 blev han huslærer hos konsul P. Blicher Olsen i Tanger. Da denne forlod Tanger 1799 på grund af en pestepidemi approberede kongen at P. forestod konsulatsforretningerne, dog under konsulens ansvar. 1801 forlod P. Marokko efter at den nye konsul var ankommet. April 1802 beskikkedes P. til konsulatssekretær i Marokko, men tiltrådte ikke da han i nov. s.å. udnævntes til den sygemeldte Blicher Olsens efterfølger som konsul i USA. Efter ankomsten til Philadelphia 1803 blev P. fungerende chargé d'affaires med endelig udnævnelse 5.4.1805 da han samtidig blev generalkonsul. 1815 udnævntes han til ministerresident og gehejmelegationsråd. P.s hovedindsats blev de langvarige og vanskelige forhandlinger 1816-26 om indgåelse af en venskabs-, handels- og søfartstraktat mellem Danmark og USA. Den undertegnedes 26.4.1826 og forblev i kraft til 30.7.1961. Med denne traktat, der i ikke ringe grad skyldtes P.s nære forbindelse med den amerikanske statsmand Henry Clay, blev der lagt et solidt grundlag for de politiske og økonomiske forbindelser mellem de to lande. Gennem sine amerikanske ægteskaber og sit lange ophold i USA fik P. en udmærket position. Men hans nære forhold til Henry Clay bevirkede at han måtte hjemkaldes efter at Andrew Jackson var blevet USAs præsident. P. rejste 1831 og tilbragte de sidste 20 år i Kbh. – Gehejmelegationsråd 1815. Konferensråd 1826.

Familie

Forældre: tegnemester ved Sorø akademi Troels P. (1742-1816) og Mette Sophie Krag (1748-1834). Gift 1. gang 1812 med Maria Litchfield Scott fra Philadelphia, født ca. 1787, død 7.11.1814 i Kbh. (Helligg.). Gift 2. gang med Anna Caroline Loughton Smith, født 1791 i Philadelphia, død 13.11. 1878 i Kbh. (Holmens), d. af plantageejer, senere gesandt William L. S.

Udnævnelser

R. 1812. K. 1828.

Ikonografi

Stik af A. Flint. Min., formentlig af F. C. Camradt. Litografi af C. Henckel efter forlæg af L. Aumont. Klippet silhouet (Kgl. bibl.).

Bibliografi

Gerda Mundt: Bromme Mølle. En slægtebog, 1932 104f. Danske gesandter og gesandtskabspersonale indtil 1914, ved E. Marquard, 1952 450f 459f. Klaus Kjølsen i Danish journal, 1976 12-17.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig