Peder Thøgersen (biskop)

Artikelstart

Peder Thøgersen, 1532-3.1.1595, biskop. Født i Viborg, død sst., begravet sst. (domk.). T. gik i skole i Viborg, studerede siden i Kbh. og i udlandet og blev først kapellan og derpå 1558 sognepræst ved domkirken i Viborg. Samtidig fik han et kanonikat sst. 1565 blev han magister i Kbh. og salgtes 1571 med stor tilslutning til biskop i Viborg. Før han blev bispeviet blev han efter kgl. befaling underkastet en prøve af universitetets professorer. Som biskop synes T. at have virket med dygtighed og nidkærhed. Dertil kom at han stod vel anskrevet ved hove og særlig havde en god støtte i skolekammeraten, kansler Niels Kaas. Vistnok ad denne vej lykkedes det ham 1574 at udvirke, at der blev henlagt ikke mindre end 38 sogns kongetiender til Viborg katedralskole til underhold for 30 disciple. Herved stiftedes der i Viborg en institution der i lighed med Kommunitetet i Kbh ikke blot gav sig udtryk i dagligt bordfællesskab mellem disciple og lærere, men som også var af stor betydning for disciplents uddannelse og hele åndelige udvikling. Viborg skole oplevede da også i de følgende år en blomstringsperiode hvortil bl.a. bidrog, at T. stod i nært samarbejde med sin svigersøn, den dygtise rektor Jacob Holm (1543–1609). T. efterlod sig en talrig og vidtforgrenet efterslægt. Hans husiru var samlingspunktet for den tradition der i Viborg nedfældede sig om reformationstidens tildragelser.

Familie

Forældre: præst ved Sortebrødrek. sst. og lektor Thøger Jensen (død 1538) og Anne Pedersdatter (gift 2. gang med sognepræst ved Sortebrødrek. i Viborg, mag. Morten Mortensen Hvas, død 1577). Gift med Margrethe Jensdatter, død 23.12.1603 (gift 2. gang 1598 med landstingshører, borgmester i Viborg Gunde Christensen Grøn, ca. 1537-ca. 1618, gift 1. gang med Mette Nielsdatter, død 1597), d. af kannik i Viborg, mag. Jens Hansen (død 1558) og Maren Knudsdatter.

Bibliografi

Diplomatarium Vibergense, udg. A. Heise, 1879 336 340. – H. I. Rørdam i Kirkehist. saml. 2.r.II, 1860–62 615 658f; V, 1869–71 350f 3591'632 734 881 f. H. F. Rørdam sst. M, 1872–73 77f; 3 r.IV, 1882–84 506f 518f 538f; 5.r.l, 1901–03 761f. A. Heise i Saml. til jysk hist. og top. VI, 1876–77 232–37. Bj. Kornerup: Biskop Hans Poulsen Risen 1, 1928 40f. A. Køcher: Viborg søndre sogns kirkt-s hist., 1929 22f. Chr. Bokkenheuser i Pers. hist. t. 10.r.VI, 1939 129–32. E. Balle-Petersen sst. ll.r.I, 1940 241–4!; sst. 16.r. IV 1976

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig