Peder Villadsen - biskop

Peder Villadsen, 8.3.1610-22.2.1673, biskop. Født i Viborg, død sst., begravet sst. (domk.). V. blev student 1630 fra Viborg. I Kbh. valgte han Jesper Brochmand til sin privatpræceptor og fandt i ham en trofast velynder. I fire år var han optaget i Brochmands hus og virkede bl.a. her som lærer for en søn af kansler Christen Friis. 1635 blev han bibliotekar hos Jørgen Seefeld på Ringsted kloster, indtil han n.å. drog ud på en studierejse til Tyskland, England og Holland. 1637 blev han immatrikuleret i Leiden, hvor han opholdt sig længst. Han ansås for meget lovende, og brevudtalelser af hans studiefælle Thomas Bartholin (1616-80) berømmer både hans lærdom og gode karakter. Efter hjemkomsten 1639 skaffede Jørgen Seefeld, domprovst i Roskilde kapitel, ham embede som sognepræst ved Skt. Mikkels kirke i Slagelse, skønt borgmester og råd søgte at få kaldelsen omstødt, bl.a. fordi V. havde et for svagt mæle. 1641 tog han magistergraden, og 1654 blev han provst i Slagelse herred. 1660 blev V. med flere andre valgt til at repræsentere Sjællands stifts gejstlighed på det stændermøde der i sept.s.å. samledes i Kbh. V. var fraældre tid ven med en af hovedmændene i planerne om suverænitetens indførelse, biskop Hans Svane, og det er sandsynligt at han direkte eller indirekte har spillet en betydningsfuld rolle under forhandlingerne. Den meget fremtrædende stilling, traditionen har tilskrevet V. ved denne lejlighed skyldes imidlertid for en stor del blot hans søn Niels Slanges fantasifulde omdigtning af det historiske hændelsesforløb. Gejstlighedens protokolfører synes han i hvert tilfælde ikke at have været, og heller ikke er man længere tilbøjelig til at anse den Nøyagtig Efterretning om Souverainitetet, som udkom anonymt 1760, for V.s dagbog fra rigsdagen, men muligvis blot for et ungdomsskrift af Slange, tilrettelagt med bestemte formål for øje. – Efter rigsdagen blev V. 1661, formodentlig som tak for sine politiske tjenester, udnævnt til biskop i Viborg og fungerede som sådan til sin død. Han har efterladt sig flere vidnesbyrd om sin interesse for historien; han meddelte Peder Resen bidrag til dennes Atlas Danicus, og ved indsættelsen af en konrektor i Viborg 1672 holdt han en tale om Viborg skoles historie (udg. i Kirkehist. Saml. 3.r.IV, 1882-84). Skønt sine steder noget ukritisk er denne tale ved mange ellers ukendte enkeltoplysninger af betydning for kendskabet til viborgensisk skole- og personalhistorie.

Familie

Forældre: lector teol. Villads Nielsen Brøns (død 1637) og Margrethe Pedersdatter. Gift 23.9.1649 i Kbh. (Frue) med Dorethe Nielsdatter, født ca. 1628, død 8.4.1700 i Kbh., d. af professor Niels Pedersen Aurilesius (1601-34) og Mette Winstrup (1609-59). – Far til Niels Pedersen Slange.

Bibliografi

Erich Pontoppidan: Annales ecclesiæ Danicæ IV, 1752 179f. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 3.r.IV, 1882-84 481-560 (heri V.s selvbiogr.). Hans H. Fussing sst. 6.r.III, 1939-41 169; 7.r.III, 1957-59 421-24 (breve). Hist. saml. og studier, udg. H. F. Rørdam 1, 1891 240f 282f. Pers.hist.t. 8.r.IV, 1925 322 og 9.r.III, 1930 89 (Jens Bircherods dagbøger). Henning Paulsen sst. 16.r.IV, 1976 86f. C. O. Bøggild-Andersen: Statsomvæltn. i 1660, 1936 (2.opl. 1971). Samme: Hannibal Sehested I, 1946 276 279. Breve fra og til Ole Worm, udg. H. D. Schepelern II, 1967 154.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig