Peter Abrahams

Peter Abrahams, Albert Peter Carl Abrahams, 5.10.1839-21.6.1909, officer, rådmand. Født i Kbh. (Garn.), død i Fredensborg. A. gik i Metropolitanskolen, kom 1856 til landvæsenet og blev landbrugskandidat 1860. Han indtrådte 1861 i en reserveofficersaspirantskole på Frbg. slot, blev sekondløjtnant febr. 1862 og deltog i felttoget 1864 som adjudant, var med i fægtningen ved Over Selk 2.2. og udmærkede sig ved fægtningen ved Sankelmark 6.2. hvor han fik hesten skudt under sig. Han hædredes ved at optages som sekondløjtnant i hærens linje 1864, men trådte efter krigen á la suite og blev, efter hærlovens vedtagelse 1867, sekondløjtnant, afgik 1879. Efter krigen vendte han tilbage til landvæsenet; han havde 1862 købt Underupgård ved Helsinge og ejede 1867–74 Højagergård ved Slangerup. 1868–74 var han sognerådsformand, sad desuden i amtsrådet, stillede sig som højres kandidat i Frederikssund ved folketingsvalgene 1876 og 1879. Efter at være flyttet til Kbh. blev han i 1878 rådmand ved magistratens 3., senere (1884) 1. afdeling. 1886(-1903) overtog han (fra 1900 som direktør) ledelsen af begravelsesvæsenet. I denne stilling indlagde han sig stor fortjeneste ved reformer, bl.a. til fattigfolks bedste, og i det hele taget ved sin humane opfattelse og velvillige forhandlingsform. Der blev i øvrigt lagt stærkt beslag på hans anerkendte dygtighed og energi; for vanførebevægelsen herhjemme var han en af foregangsmændene og nedlagde i Hjemmet for Vanføre et stort og uegennyttigt arbejde. Han var bestyrelsesmedlem i fængselssel-skabet m.m., sekretær i over 25 år ved Røde Kors og i mange år viceformand i bankrådet for Landmandsbanken blandt hvis stiftere han var. 1884–91 ejede han inddæmningsarealet Sidinge Vig ved Lammefjorden der kostede ham næsten hele hans formue. Hans erindringer indeholder bidrag til krigens historie.

Familie

Forældre: professor i fransk, notarius publicus N. C. L. A. (1798–1870) og Frederikke J. A. Philipsen (1810–52). Gift 14.11.1865 i Højby, Odsherred, med Zerina Marie Sophie Christiane Holm, født 20.5.1844 på Ellingegård, død 5.3.1914 i Kbh., d. af godsejer, cand. jur. Jacob H. til Ellingegård (1814–92, gift 2. gang 1846 med Emma Hendrine Dorothea Trock, 1817–84) og Zerina Lovise Vilhelmine Philipsen (1816–44). – Bror til Severin A.

Udnævnelser

Justitsråd 1887. Etatsråd 1903. R. 1864. DM. 1885.

Ikonografi

Mal. af Carl Thomsen. Foto.

Bibliografi

P. A.: Mit ungdomsliv = Memoirer og breve XLI, udg. Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1923 (fot. optr. 1973). – A. Berg i Festskr. i anledn. af V. kgd.s 50 års beståen, 1920 81–121. V. Stilling: Danske livregiment til fods, 1913 359–61. Nyt tidsskr. for abnormvæsenet, 1902 141. A. Hvass i III. tid. 11.10.1903. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig