Peter Besemacher

Peter Besemacher, skal være født 1634 i Schiedam i Holland hvorfor dog intet bevis har kunnet skaffes, død 4.6.1709, søofficer. B. tjente i den hollandske flåde fra 1651 og deltog i mange søslag; han var også med i den hollandske flåde der 1658 undsatte Kbh. og tjente sig op til kvartermester. 1676 blev han antaget til kaptajn i månedstjeneste i den danske flåde. Han var 1677 og 1678 chef for Niels Juels flagskib Christianus Quintus og udmærkede sig i slaget i Køge bugt hvorfor han belønnedes af kongen med dennes portræt i en guldkæde. 1679 var han først chef for orlogsskibet Guldenlew på konvojering og derefter for Mars i Østersøflåden og deltog under admiral H. Spån 20.7. i en affære med svenskerne ud for Kalmarsund. Ved krigens slutning blev han kaptajn af 1. grad i årstjeneste og forfremmedes 1683 til kommandør som den første officer i den danske flåde der har båret denne titel. Han var 1700 chef for Prins Friderich i Gyldenløves flåde og blev efter endt togt afskediget med fuld gage i pension. Kort efter sin afgang blev B. tiltalt for ulovlig omgang med mandskabets bespisning på det lige afsluttede togt og dømt til en bøde på 100 rdl. til Søkvæst-huset. B. var tæt knyttet til admiral Niels Juel hvis protektion sikrede hans fortsatte ansættelse i flåden på trods af at han var hollænder. I conduitelisterne (1690) roser Niels Juel B. hvorimod admiralerne H. Spån og Chr. Bielke samstemmende bemærker at de ikke er tilfredse med hans troskab idet han til sine landsmænd hollænderne "communicerer dem Alt, hvis han veed om Flaadens Tilstand".

Familie

Var gift 1690 og havde fire børn.

Bibliografi

Tidsskr. f. søvæsen, 1861 169f. J. H. Lützow: Samling af hist. efterretn. om danske søe-officierer, 1788 54–58.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig