Peter Borre

Peter Borre, Peter (Christian) Borre, 2.9.1716-20.12.1789, grosserer. Døbt i Århus. Død i Kbh., begravet sst. (Frue k.). B. der var søstersøn af Oluf Blach tog 1750 borgerskab som grosserer og drev vistnok fra 1757 i forening med Peter Fenger – firma B. & Fenger – en omfattende forretning med salt, hør, hamp, vin, kul, specerier, asiatiske og vestindiske varer hvortil han knyttede veksel-, spekulations- og kommissionshande! og rederi. Ved sit ægteskab blev han svoger til J. P. Suhr og hørkræmmer, senere godsejer Mathias Wassard. Han boede om vinteren i sin store beboelses- og forretningsejendom på Christianshavn Strandgade 44 (den Irgensske gård), om sommeren på sin lystgård Sophieshøj i Nærum. Mest kendt blev han gennem sine offentlige hverv. 1761–78 var han administrator for tobaksmonopolet mod at oppebære 12'/2 pet. af dets udbytte. Efter fra 1753 at have været hovedparticipant i det 1747 oprettede Kgl. octr. alm. handelskompagni der efterhånden fik underlagt også den islandske, grønlandske og finmarkske handel, blev han 1759 dettes direktør, senere dets overdirektør, indtil kongen 1774 opløste kompagniet ved at overtage aktierne i det. Derefter var B. indtil 1779 direktør i de to nyoprettede betydelige statsforetagender, Kgl. islandske, finmarkske og færøske handel og fiskefangst og Kgl. grønlandske handel, hvalfiske-, robbe- og fiskefangst. 1757–76 var han medlem af Grosserernes formandskab og blev 1762 societetets formand med Niels Ryberg og Peter Fenger som ældste. Han virkede energisk for den private handels interesser, påtalte indgreb i grosserernes beføjelser, og han tilsluttede sig det Schimmelmannske forslag (1769) om oprettelse af en frihavn, eventuelt et frilager i Kbh. med anlæg af oplags- og pakhuse m.m.

Familie

Forældre: købmand Mikkel Pedersen B. (1669–1724) og Anne Mogensdatter Blach (1692–1726). Gift 18.6.1751 i Kbh. (Frue) med Sophia Aagaard, født 18.10.1735 i Kbh. (Frue), død 5.10.1778 sst. (Frue), d. af hørkræmmer, senere grosserer Oluf Hansen Aa. (1689–1749, gift 1. gang 1717 med Anna Dorothea Høck, 1697–1722) og Anna Elisabeth Tvede (1708–47).

Udnævnelser

Hofagent 1761. Etatsråd 1779.

Bibliografi

Carl Bruun: Kjøbenhavn NI, 1901. H. Trier i Hist. medd. om Kbh. VII, 1919–20 2–5.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig