Peter Fønss

Peter Fønss, Peter Severin Fønss, 4.3.1764-31.7.1824, amtmand. Født på Løvenholm, død i Feldballe, begravet sst. F. tog danskjuridisk eksamen 1783, blev vicelandsdommer i Nørrejylland 1787 og var i de følgende år væsentligst optaget af arbejdet for landbrugets fremme i sin hjemegn hvis befolkning han uegennyttigt søgte at yde hjælp. 1798 blev han generalkrigskommissær, 1800 direktør for Estvadgårds kloster, 1801 adlet og oberst og kommandør ved, 1802-05 chef for det østjyske landeværnsregiment. Han arbejdede i disse år ivrigt for stiftelsen af den jyske kystmilits og var 1802-06 medlem af direktionen for Nørrejyllands arsenal. 1805 blev han amtmand over Randers amt og udfoldede her en ihærdig virksomhed for vejes og broers istandsættelse, jordemødres oplæring og ansættelse, smugkroers afskaffelse og unge menneskers uddannelse m.v. Han ydede derved så store pekuniære ofre at de langt oversteg hans evner. Godset Løvenholm som hans far overdrog ham 1783 måtte han sælge 1811, og i sin stadige trang til at hjælpe udlånte han penge som i embeds medfør var i hans værge uden at skaffe sig tilstrækkelig sikkerhed. 1818 blev han suspenderet og 1820 afskediget, dog i nåde og med en årlig pension af 1.000 rdl. som han dog ikke måtte hæve, før de krav der påhvilede ham fra hans embedsførelse var fyldestgjort. Afskedigelse på så gunstige vilkår skyldtes at "ingen uædle eller uredelige Bevæggrunde, men Svaghed, en ikke beregnet Godgørenhed og Hjælpsomhed i Forbindelse med de Forandringer i de pekuniære Forhold, som de senere Tider havde ført med sig" var skyld i hans fejltrin. – F. var en meget virksom mand, i en længere årrække stærkt optaget af godshandeler, idet han snart alene, snart sammen med en eller to andre købte jyske herregårde som han derefter udstykkede eller solgte, men økonomisk vinding bragte disse handeler ham næppe. 1797-1811 var han ejer af Viborg Bogtrykkeri (se A. F. Just). Ved haven Marielunds (den senere tøjhushave) anlæg i Randers 1802-05 ydede F. værdifuld bistand. – Virkelig justitsråd 1784. Kammerherre 1804.

Familie

Forældre: kancelliråd Hans F. til Løvenholm (1712-91, gift 1. gang med Arngot Sophie Basse, ca. 1722-55) og Else Thrane (1727-73). -6.8.1788 i Hvidbjerg (vielsen også indført i Randers) med Nicoline Anne Marie Ring til Todbøl, født 30. 10.1770 på Lyngholm, død 10.11.1858 på Nøruplund, d. af major Jørgen Martinus R. til Lyngholm (ca. 1727-90) og Anna Margrethe Sommer (1735-84). Ægteskabet opløst ved separation 1810 og ophævet ved kgl. bevilling 1821.

Udnævnelser

R. 1809.

Ikonografi

Miniature (Fr.borg). Afbildet på glasmal. med familie (sst.). Mal. af Jens Juel, kopi efter dette af Ad. Heinrich-Hansen.

Bibliografi

Johs. Olavius: Maries Lund, et poetisk maleri, 1817 16. Fr. Thaarup: Fædrenelandsk nekrolog 1821–26, 1843 286-91. [Hans Hansen:] Portrætmalerens dagbog, 1793-96, 1907 (fot. optr. 1966) = Memoirer og breve IV 14. Per Hofman Hansen: Viborg-trykkere 1738-1838, 1972 (hovedopgave ved Danm.s biblioteksskole, kopi i Landsark. i Viborg, Kgl. bibl. og Danm.s biblioteksskole, Kbh.). – Akterne vedr. P. F.s gæld til den kgl. kasse i Rigsark. Privatarkiv i Landsark. i Viborg. Hugo Matthiessen: Snapstinget, 1946 137-47 190-99.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig