Peter Johan Monrad, 18.5.1758-23.1.1834, kancellideputeret. Født i Kristiania, død i Kbh. (Holmens), begravet på Frbg. M. blev af sin far dimitteret til universitetet 1776. Han begyndte derpå et medicinsk studium, men opgav det allerede 1779 hvorpå han fik ansættelse som volontær i danske kancelli. Kancelliet var på det tidspunkt stærkt præget af norskfødte embedsmænd. 1781 blev han kopist, 1786 kancellist og varetog 1789-90 under konferensråd Peter Aagaards sygdom hans forretninger som kontorchef. Lønnen herfor var en udnævnelse 1790 til ekspeditionssekretær, og derefter steg han rask gennem graderne. 1799 blev han assessor i kancellikollegiet og chef for norske ekspeditionskontor, 1801 chef for revisionsdepartementet, 1803 deputeret og 1826 1. deputeret. Fra 1804 havde han endvidere overtaget departementet for lens- og udskrivningssagerne. Han betragtedes som en kundskabsrig og alsidigt interesseret mand på hvis store arbejdsevne man kunne lægge rigelig beslag. Som kancelliembedsmand fik han sæde i talrige kommissioner, fx angående de norske bygselgårdes overdragelse til embedsboliger og forskellige kommissioner vedrørende borgervæbningen og landmilitsvæsenet. Endvidere blev han medlem af de kommissioner der skulle tage sig af Christiansborg slots og råd- og domhusets opførelse, af kommissionen for fødsels- og plejestiftelsen, for nordiske oldsagers bevarelse og for den Arnamagnæanske stiftelse. Endelig var han direktør for blindeinstituttet og det Wærnske institut samt 1798-1834 medudgiver af Kollegialtidende. I sine sidste leveår deltog han i de vigtige forhandlinger om en stænderforfatnings udarbejdelse. Under disse tilhørte han kancelliets højre fløj med P. C. Stemann som fører, idet han strengt holdt på grundejendom som den eneste betingetse for valgrets erhvervelse og modsatte sig en særlig repræsentation valgt af universitetet og gejstligheden. – Kancelliråd 1794. Justitsråd 1801. Etatsråd 1803. Konferensråd 1812.

Familie

Forældre: rektor ved Kristiania lærde skole Søren Seerup M. (1728-88, gift 1. gang 1755 med Anna Cathrine Borch, 1734-56) og Elisabeth Darjes (1721-75). Gift 24.4.1789 i Kbh. (Nic.) med Cecilia Kirstine Martin(sen), døbt 25.10.1761 i Kbh. (Holmens), død 5.4.1839 i Kbh. (Frbg.) (gift 1. gang 1779 med fuldmægtig Rasmus Sørensen), d. af guldsmed Eilert M. (død tidligst 1778) og Ellen Elisabeth Eegholm (1722-88).

Udnævnelser

R. 1817. K. 1828.

Ikonografi

Voksrelief af A. Lyngsø, 1785 (Fr.borg). Klippet silhouet af J. C. Weitlandt (Kgl. bibl.). Min.

Bibliografi

C. Bruun: København III, 1901. Hans Jensen: De danske stænderforsaml.s hist. I, 1931. Harald Jørgensen: Trykkefrihedsspørgsmålet i Danm. 1799-1848, 1944 (reproudg. 1978). – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig