Peter Johan Wleugel

Peter Johan Wleugel, 9.8.1766-29.5.1835, søofficer, navigationsdirektør. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). W. blev kadet 1777, sekondløjtnant 1783, premierløjtnant 1789, kaptajnløjtnant 1797, kaptajn 1804, kommandørkaptajn 1812, kommandør 1817 og kontreadmiral 1833. – 1782-83 var han med barkskibet Prøven, tilhørende den grønlandske handel under kaptajn P. Løvenørn for at prøve de Armandske søure; skibet førte kongeligt flag og vimpel i anledning af denne videnskabelige udsendelse. 1784 var W. medstifter af Søelieutenant-selskabet. I kraft af sin videnskabelige indstilling valgtes han 1788 til hjælpelærer i matematik og navigation på søkadetakademiet. 1791-92 beklædte han formandspladsen i Søelieutenant-selskabet. 1793 var han næstkommanderende i kadetskibet, fregatten Store Belt og 1797 på ny lærer i sine gamle fag på søkadetakademiet, 1800 igen med kadetskibet, dette år fregatten Frederiksværn. Under slaget på Kbh.s red den 2. april 1801 var han næstkommanderende på blokskibet Jylland. 1804 blev W. navigations-direktør, og fra s.å. indtil 1832 var han førstelærer og eksaminator på søkadetakademiet. 1807 lå han i Kalvebodstrand med briggen Mercurius som skoleskib for nagivationselever. 1809-35 var W. medlem af konstruktionskommissionen. Som medlem af Videnskabernes selskab fra 1813 udgav han i dettes skrifter en del afhandlinger. 1830 udsendte W. en på grundlag af et ældre forlæg udarbejdet lærebog i matematik for søkadetter, der blev stærkt kritiseret og som gav anledning til en offentlig drøftelse af de af militæret anvendte lærebøger. W. betegnes som en ualmindelig retsindig, human og dygtig mand. -Medaljen for slaget på reden fik han 1802.

Familie

Forældre: kaptajnløjtnant, senere admiral Johan Peter W. (1736-1825) og Maria S. Schumacher (1744-90). Gift 2.11.1798 i Kbh. (Holmens) med Dorthea Margrethe Lorentz, født 12.3.1781 i Kbh. (Cit.), død 17.6.1860 i Fredericia, d. af premierløjtnant, senere generalløjtnant Diderich Carl L. (1749-1832) og Hedevig Margrethe Bille (1761-83). – Bror til Cornelius W.

Udnævnelser

R. 1815. DM. 1828.

Ikonografi

Maleri. Silhouet.

Bibliografi

Archiv for søvæsenet VII, 1835 officiel del II 37-f. Jens Schanche Vleugel i Pers. hist. t. 9. r. V, 1932 40-42. Søelieutenant-selsk. 1784-1934, 1934. R. Steen Steensen: Søofficersskolen gennem 250 år, 1951 224.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig