Peter Larsen - landbrugsminister

Peter Larsen, 29.6.1924-7.7.1970, landbrugsminister, gårdejer. Født i Østrup ved Otterup, død i Odense, begravet i Østrup. Efter folkeskolen uddannedes L. ved landbruget, suppleret med kursus på den liberale skole Brejdablik 1945 og 1948, Vestbirk højskole 1945–46 og den nordiske højskole i Genève 1948. Han forpagtede fødegården 1950 og ejede den fra 1966. L. var tidligt politisk engageret og blev 1948 formand for venstres ungdom i Otterupkredsen, og 1950 formand for VU i Odense amt samt medlem af VUs landsorganisations styrelse og var 1952–54 formand for VU i Fyns stift og for landsorganisationens studiekredsudvalg. Ved april valget 1953 indvalgtes L. i folketinget af venstre i Otterup-kredsen som han derefter repræsenterede i tinget til sin død. Han var det nyvalgte tings yngste medlem og tog sig i sin første folketingstid især af ungdomsproblemer som medlem af statsradiofoniens ungdomsudvalg fra 1954 og medlem af arbejdsministeriets ungdomsudvalg 1958. Større opgaver fik han som medlem af landbokommissionen af 1960 og af statens jordlovsudvalg og dets forretningsudvalg 1964 og som sit partis ordfører for en del af jordlovene 1963 og for sygesikringsordningen der afviklede sygekasserne. 1960–65 sad han i folketingsgruppens bestyrelse. På sin fødeø indvalgtes han i forretningsudvalget for Sparekassen Fyn og i bestyrelsen for Fyns Tidende. Alle sine kommissions- og bestyrelsesposter afgav L. da han 2.2.1968 blev landbrugsminister i RKV-regeringen under Hilmar Baunsgaard. Hans arbejde i den forholdsvis korte tid han kom til at virke som landbrugets minister fulgte to linjer, for det første en videreførelse af de landbrugsordninger der var gældende i afventen af dansk medlemskab af EF, og for det andet en forberedelse af de strukturændringer der forberedtes i landbokommissionen og de ændringer der ville følge med det forventede medlemskab af EF som han var en svoren tilhænger af. De debatter i tinget og på møder rundt i landet som prægede denne overgangstid førte han med stor indsigt, klar i sin argumentation og urban i sin form, men magtede også den skarpe polemik når lejlighed dertil bød sig. Han opnåede en betydelig popularitet i landbruget, selv om han også var udsat for hård kritik i forsommeren 1969 da den forøgelse af landbrugets støtteordninger som han og regeringen fandt forsvarlig ikke tilfredsstillede landbrugsorganisationerne. Ved åbningen af det fynske dyrskue sidst i juni 1970 hvor L. var udstiller og som minister skulle holde åbningstalen ramtes han af en blodprop og døde få dage senere.

Familie

Forældre: gårdejer Hans Jørgen Johannes L. (1893–1960) og Jenny Frederikke Mathilde Jensen (født 1898). Gift 1.7.1950 med Anna Lise Sørensen, født 2.1.1924, d. af gårdejer Anders J. S. og Rebekka Johnsen (død 1961).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Kr. Asbæk i Berl. tid. 8.7.1970. Fyns tid. s.d.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig