Peter Lindegaard

Peter Lindegaard, 16.1.1758-26.10.1832, slotsgartner. Født i Egense ved Svendborg, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). Efter en periode som vogterdreng kom L. i gartnerlære på Hvidkilde hvor han også lærte tysk, fransk og landmåling. Uddannelsen blev fortsat i driverihaven ved Rosenborg samtidig med at han studerede ved kunstakademiet. 1782 blev han gartnersvend og rejste året efter til Holland hvor han arbejdede på Waterland. 1785-91 var han mestersvend på Rosenborg hvor han efter Carl Emilius Døllners død blev slotsgartner 1791. Her virkede han indtil sin død 1832. Han forestod modernisering af driverihaven ved at lade de gamle røgkanaler i drivhusene afløse af gødningsbænke. Han var stærkt interesseret i drivning af vinstokke og indførte fra Holland de såkaldte vinbakker, og han gjorde en stor indsats for at gøre driverihaven til et godt lærested for unge gartnere. Under hans ledelse blev Rosenborg lysthave omlagt 1823-27. Han faldt for fristelsen til at indføre den netop da moderne engelske landskabsstil i parken med snoede gangstier og "tilfældigt" placerede trægrupper og busketter i konflikt med de oprindelige barokalleer. Udadtil virkede L. for almuens havedyrkning og den gartneriske uddannelse, bl.a. ved at udvirke at Det kgl. danske landhusholdningsselskab nedsatte en havekomité og ansatte en gartner til undervisning i plantning, podning, lugning og havepasning. Sammen med botanisk haves gartner, Frederik Ludvig Holbøll tog han initiativet til oprettelse af en offentlig gartnereksamen 1811 og blev selv medlem af eksamens-kommissionen 1819. Hans litterære virksomhed bestod i en bog om vindyrkning på engelsk 1817, senere oversat af ham selv til dansk (Om Viinstokkens Dyrkning .... i Dannemark) 1826. Han var medarbejder ved T. Møllers oversættelse af Blotz: Havekonsten, 1802-09, og han var korresponderende medlem af det engelske haveselskab.

Familie

gift 10.8.1791 i Kbh. (Trin.) med Anna Elisabeth Erichsen, født 3.12.1758 i Tved, Fyn, død 18.10.1827 i Kbh. (Trin.), d. af ladefoged på Bjørnemose Hans E. og Dorthe Marie Rasmusdatter.

Udnævnelser

DM. 1809. R. 1828. F.M.1.1803.

Ikonografi

Tegn. af S. L. Lange, 1786. Mal. af Jørgen Roed, 1830, kopi (Rosenborg), træsnit efter dette af C. Hammer, 1883. - Gravmonument af H. E. Freund, 1834 (nu i Rosenborg have).

Bibliografi

C. Gentz i Tidsskr. for havevæsen VIII, 1874 197f. P. Brock: Hist. efterretn. om Rosenborg II-III, 1882-83. Danm.s havebrug og gartneri til 1919, red. Sv. Bruun og Axel Lange, 1920 229f 390f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig