Peter Manniche

Peter Manniche, Peter Laurits Rudolph Manniche, 21.10.1889-15.2.1981, højskoleforstander. Peter Manniche blev student fra Roskilde 1908, tog lærereksamen (Blågård) 1912 og blev 1918 cand.mag. i engelsk og kristendomskundskab. Han deltog som student i arbejdet i Kristeligt studenter settlement i Saxogade og blev især knyttet til voksenundervisningen i den grundtvigsk prægede højskole- og studiekredsforening for Kbh. Verdenskrigen 1914-18 udløste hos ham tanken om internationalt samarbejde i fredens tjeneste, og 1916 slap han til England hvor et ophold på kvækerskolen Woodbrooke College ved Birmingham fik afgørende betydning for ham.

1919 lykkedes det Peter Manniche at få oprettet en selvejende institution, Den internationale højskole, og 1921 erhvervedes en forfalden gård ved Helsingør i hvis lokaler, staldene iberegnet, skolen blev åbnet med en del engelske, tyske og danske elever. Sprogundervisning og praktisk arbejde skabte et frugtbart miljø og skolen voksede støt. Peter Manniches evne til at knytte betydelige personligheder til skolens styre og hans personlige inspiration som leder skabte efterhånden respekt om en højskole med "menneskelig Internationalisme" som mål. Højskolen har i Peter Manniches tid haft elever fra næsten alle lande, flest fra de angelsaksiske, ligesom den har været præget af kvækernes praktiske kristendom og sociale sigte. På foredragsrejser fra Japan til USA og Canada skabte Peter Manniche interesse for skolen og dens mål.

Peter Manniche var en praktisk idealist der fastholdt sin ungdoms pacifistiske og sociale ideer og gjorde disse tanker levende for tusinder af elever og kursister. Efter anden verdenskrig og efter 1954 at have opgivet forstanderhvervet, tog han livfuldt del i det mellemfolkelige arbejdes nye former og fremhævede "udviklingslandenes" behov for folkelig oplysning. 1952-53 var han UNESCO-delegeret i Burma.

Peter Manniche har udgivet: Samfundsreformatoren John Ruskin. 1918, The folk high schools of Denmark and the development of a farming Community, 1926 (sammen med Holger Begtrup og Hans Lund), Denmark, a social laboratory. 1939, oversat bl.a. til kinesisk. Rural development and the changing countries of the world, 1969.

Familie

Peter Manniche blev født i Ølsted, døde i Helsingør og er begravet i Gundsømagle. Forældre: lærer, sidst i Rye ved Hvalsø, Niels Johan Laurits Manniche (1864-99) og Karen Jensen (1864-1926). Peter Manniche blev gift 21.3.1924 på Frbg. (Imm.) med Emmy Louise Monrad Frederiksen, født 10.12.1897 i Kbh., datter af tømmerhandler Carl Neergaard Frederiksen (1851-1902) og Karen Birgitte Monrad (1857-1928).

Ikonografi

Mal. af Grethe Søndergaard, 1949. Foto.

Bibliografi

Peter Manniches erindringer i Kultur og folkeminder XXII, 1970 3-27. - Danm.s folkehøjskole 1844-1944, red. J. Th. Arnfred m. fl., 1944 186 199 230.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig