Peter Schindler

Artikelstart

Peter Schindler, 16.2.1892-14.2.1967, præst, forfatter. Født på Frbg, død sst., begravet Kat. Vestre kgd., Kbh. S. blev student 1909 fra Schneekloths skole og studerede teologi ved Kbh.s universitet til 1913. 1914 blev han katolik og efter studier i Rom på bl.a. Beda College ordineret i Siena 1918. S. vendte hjem samme år og blev præst ved Sakramentskirken på Nørrebro i Kbh., men måtte allerede 1919 efter en personlig krise, som han har gjort rede for i Tilbage til Rom, det andet bind af sine erindringer, forlade det almindelige sognearbejde. Han rejste påny til Italien hvor han i to år ventede på de kirkelige myndigheders afgørelse. 1921 blev S. udnævnt til kapellan i Svendborg og langsomt igen accepteret idet han i begyndelsen var forment adgang til prædikestolen og skrev under pseudonym. Fra 1925 fik han til opgave at betjene de få katolikker på Langeland. Med midler indsamlet på en prædikantrejse i Belgien indrettede han det bemærkelsesværdige Sankt Bendts kapel på Gåsetorvet i Rudkøbing og præsteboligen i samme bygning. Her fik S. arbejdsro til at skrive sine første populære fremstillinger af den katolske tro. Efter denne "karantæne" blev han forflyttet til Kbh. 1928 og var i den længste periode frem til 1946 præst ved klostret og Skt. Augustins kirke på Jagtvej. 1931–33 gennemførte han studier ved det pavelige institut for kristen arkæologi. 1946 forlod S. Danmark og fik fast bopæl på Collegio Teutonico i Vatikanstaten. Han kom tilbage 1964 og tilbragte sine sidste tre år på Frederiksberg.

Gennem sit forfatterskab forsynede S. den katolske kirke i Danmark med ny litteratur til undervisningsbrug og omplantede et fyldigt historisk og teologisk kildemateriale til dansk. I videre kredse var der interesse for bøger som Liturgi I-II, 1928–30, Vesterledens Munkevæsen I-III. 1931–39, Petrus I-II. 1944 og De apostoliske Fædre I-II, 1948. Han oversatte væsentlige teologiske værker som G. Ricciottis Jesu Kristi Levned I-II. 1945 og Karl Adams Katholicismens inderste Væsen, 1945. Hans største bedrift som oversætter var fordanskningen af Det nye Testamente, 1953. Den blev ikke rost af filologer, men har som privatoversættelse været inspirerende for mange læsere og prædikanter. Fra midten af 1950erne fik S. en bred læserskare til sine Italien-bøger, Dage i Rom, 1955, Dage i Norditalien, 1956, Dage i Mellemitalien, 1957 og Dage i Syditalien, 1958. Han havde da allerede udgivet to af tre planlagte bind erindringer, Vejen til Rom, 1949, og Tilbage til Rom, 1951, der er meget åbenhjertige skildringer af mennesket S. og hans møde med kirken og kulturlivet i europæisk sammenhæng. To prædikensamlinger, Dette hellige Evangelium, 1949 og Den hellige Lektie, 1960, rummer eksempler på hans oplysende og inderlige prædikener der samlede mange tilhørere. Et udvalg af S.s digte og salmer kom 1941 under titlen Det kimer i fjæme Riger. S. oplevede ikke at få nogen videnskabelig anerkendelse af sin meget omfattende produktion fordi denne frodige og utålmodige skribent sjældent lod sig bremse af et krav om efterforskning af detaljerne. Han var en fortæller der gav sin lærdom, erfaring, begejstring og harme videre i et underholdende sprog krydret med humor og barokke indfald. Han havde en svaghed for pompøs og arkaisk stil men kunne i sine bedste timer foran papiret skrive et djærvt, rammende og malende dansk.

Familie

Forældre: kommunelærer, senere overlærer August Johan Klaus Frans S. (1850–1935) og Marie Kristine Schneekloth (1855–1952). Ugift.

Udnævnelser

R. 1958.

Ikonografi

Tegn. af Gerda Ploug Sarp. Mal. af Birgitte West udst. 1944. Mal. af Margrethe Petersen Pasternak, 1953. Foto.

Bibliografi

Bibliographia P. S. 1892–1957, 1957. – P. S.: Vejen til Rom, 1949 og Tilbage til Rom, 1951 (2.-3. udg. 1959). -Johs. Jørgensen: Alvernerbjerget, 1920 83–110. Samme: Mit livs legende VII, 1928 71f 143–54. Bjørn Højbo i Katolsk ugebl. CXVI, 1968 påske-nr. 12–15. Per Busck-Nielsen i Katolsk forum, 1969 nr. 10 8f. Gunnar Martin Nielsen: Med romersk flip, 1974 71–80. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig