Peter Tutein - grosserer

Peter Tutein, 11.10.1726-7.12.1799, grosserer. Født i Mannheim, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Ass.), senere flyttet til Hvedstrup k. Peter Tutein kom i handelslære i byen Landau, men rejste 1748 til Kbh. hvor han fik ansættelse ved handelen og bl.a. forestod Peter De Windtz' forretning efter dennes død. 1756 etablerede han sig som selvstændig købmand og han gjorde sig snart gældende som en periodens førende storhandelsmænd. Hans forretning omfattede især kolonialvarer, og huset var en af rigets største importører af kaffe. Peter Tutein drev en stor sukkerhandel, og han havde omfattende forretninger med Asiatisk Kompagni. Tutein var som andre storhandlende tillige reder hvis skibe gik til kolonierne, enkelte i trekantsfarten Danmark-Guinea-Vestindien.

Peter Tutein var ligeledes engageret i en række industrielle foretagender. Ved sit ægteskab overtog han en tidligere oprettet strømpefabrik, men mere betydning fik hans samarbejde med Reinhard Iselin der havde anlagt en kattunfabrik ved Klampenborg. Denne flyttedes 1766 til Østerbro hvor den forenedes med en af F. Holmsted tidligere anlagt virksomhed. 1779 fik Peter Tutein privilegium til at oprette en silkebåndsfabrik på ejendommen Blågård som han havde erhvervet til samme formål, men den kom ikke i gang og Blågård afhændedes n.å. til staten. 1783 fik Peter Tutein i lighed med en lang række øvrige storhandlende statstilskud for at afbøde virkningerne af de vanskelige forhold for den hjemlige handel og industri som freden i Versailles medførte. 1788 indgav Peter Tutein s.m. førnævnte Reinhard Iselin en betænkning vedr. den førte merkantilistiske erhvervspolitik der mundede ud i en stærk kritik af denne. Peter Tuteins position som en af Kbh.s ledende storhandelsmænd var hurtigt blevet restitueret, og ud fra Tuteins egen vurdering af sin situation i forbindelse med indkomstskatten af 1789 og indsamlingen til Christiansborgs genopbygning 1794 kan man placere huset Tutein blandt hovedstadens førende i rækken efter Niels Ryberg og Frédéric de Coninck. Peter Tutein blev 1769 medlem af Grosserersocietetet. Fra 1783 ejede han landstedet Sneglebakken i Lyngby.

Familie

Forældre: Pierre Tutein og Elisabeth Henri. Gift 12.5.1756 i Kbh. (Petri) med Pauline Marie Rath, født 24.12.1725 i Stolzenau, død 28.12.1799 i Kbh. (Petri) (gift 1. gang med strømpevæver Jacob Ernst Bruckner, død 1755), antagelig d. af amtsfoged Bernhardt Rath og Dorothea Stäckelmann. – Far til Friederich Tutein.

Ikonografi

Mal. af P. Cramer, 1768. Mal. af C. A. Lorentzen, 1786 (tidligere Petri k., Kbh.), efter dette kopi. Mal. af Jens Juel, 1788 (Fr.borg), efter dette tre kopier, den ene af John Frisch, 1860. Relief af J. J. Schmid. – Gravmæle raderet af G. L. Lahde efter tegn. af N. Abildgaard.

Bibliografi

C. Nyrop: J. F. Classen, 1887 XXXVIf. Aage Friis: Bernstorfferne og Danm. II, 1919 247-49. J. O. Bro-Jørgensen i Industriens hist. i Danm., udg. Axel Nielsen II, 1943 (reproudg. 1975) 187f. P. P. Sveistrup og Rich. Willerslev: Den danske sukkerhandels og sukkerproduktions hist., 1945 119f. Aage Rasch: Niels Ryberg, 1964 150 159 363f. Lise Julie Tutein: En slægtsbog om familien Tutein i Danm., 1975 4-13.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig