Peter Urban Bruun

Peter Urban Bruun, 14.4.1785-10.3.1833, søofficer. Født på Ulstrup i Thy, død i Kbh., begravet sst. (Holmens). B. blev kadet 1798, sekondløjtnant 1803, premierløjtnant 1809, kaptajnløjtnant 1815 og kaptajn 1824. Efter forskellige togter, deriblandt med fregatten Iris til Middelhavet 1804, blev han august 1807 chef for kanonbåden Stubbekjøbing ved Kbh.s defension. Under affæren i Svanemøllebugten 26.8. sprang kanonbåden i luften, hvorved ca. halvdelen af besætningen blev dræbt, resten såredes, mens B. ved et rent under blev reddet. Han fik straks kommandoen over kanonbåden Holbæk sst. 1808 var han stationeret ved Fåborg med to kanonbåde, med hvilke han 20.6. angreb og fordrev to engelske brigger ved Bjørnø. 1809–10 var han i rokanonbådsflotillen i Storebælt og deltog i adskillige træfninger, 1811–12 i det franske linieskib Dalmate på Schelde og efter sin hjemkomst herfra 1813 næstkommanderende i rokanonbådsflotillen i Storebælt. Efter krigen blev han indrulleringsofficer i Nyborg indtil han 1815 kaldtes til Kbh. som skoleofficer og lærer i artilleri på søkadetakademiet hvor han virkede til 1822. B. var en kundskabsrig og dygtig officer der på forskellig måde gjorde sig gældende. Han var således 1819–20 formand i Sølieutnantselskabet, 1820–22 medlem af konstruktionskommissionen og efter i to år at have været chef for vagtskibet i Storebælt og derefter for batteriet Trekroner blev B. fra 1826 og indtil sin død atter lærer ved søkadetakademiet. Han var en af de virksomste ved starten af "Archiv for Søvæsen" 1827 og var sammen med kaptajn L. de Coninck tidsskriftets redaktør til 1833. Kst. overlods i Sjællands distrikt.

Familie

Forældre: justitsråd, amtsforvalter, senere godsejer Adolph Christian B. (1741–1800) og Anna Christine Hoff (1755–1823). Gift 2.6.1813 i Nyborg med Nicolette Andræa Crone, født 16.5.1794 i Næstved, død 28.8.1840 i Vester Egede, d. af auditør og regimentskvartermester, senere amtsforvalter og justitsråd Rasmus C. (1757–1827, gift 2. gang 1812 med Anna Frederikke Lønborg, 1784–1819) og Vilhelmine Hendrine Brasch (1762–1811). – Brot til Malthe Conrad B.

Udnævnelser

R. 1809.

Ikonografi

Miniature.

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske part. slægter III, 1915 50.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig