Poul Bondesen

Artikelstart

Poul Bondesen, 5.8.1912-2.2.2007, museumsinspektør. Poul Bondesen blev student fra Ø. Borgerdyd 1932 og mag. scient. 1940. Året efter ansattes han ved åbningen af Naturhistorisk museum i Århus ved dette, blev museumsinspektør 1950 og afdelingsleder 1959. I 1940'erne og -50'erne underviste han ved diverse lærer- og studenterkursus og på Århus seminarium og blev 1961 lektor i almen zoologi ved Århus univ. Han fungerede tillige som censor ved seminarier m.v. og som bestyrelsesmedlem og formand for forskellige jyske naturvidenskabelige foreninger. Han var museumsinspektør til 1982.

1949 foretog han en rejse til England, Canada og USA for at studere snegleægkapsler. Efter i 1950erne at være kommet ind på studiet af fuglestemmer opholdt han sig i 1962 på Cornell univ. i USA for at sætte sig ind i teknikken ved fremstilling og tydning af spektrogrammer der grafisk gengiver tonehøjde, -styrke og -varighed af sang og andre lydfrembringelser. Denne forskning er siden videreført ved Naturhistorisk museum, fra 1963 i det af Poul Bondesen oprettede laboratorium for biologisk akustik.

Poul Bondesens publikationer dækker to vidt forskellige emner: snegleøkologi og fuglestemmer. I de yngre år skrev han mindre, faunistisk-biologiske afhandlinger om fersk- og brakvandssnegle, og i 1950 kom disputatsen om lungesneglenes ægkapsler A comparative morphological-biological analysis of the egg capsules of freshwater pulmonate gastropods. Det betydningsfuldeste resultat af de bioakustiske studier er bogtxr Fuglesangen – en verden af musik, 1960 hvor fuglenes sang for første gang jævnføres med menneskemusikken. 1967 kom en udvidet udgave med LP-plade med egne optagelser af fuglestemmer i naturen, og bogen er stadig det mest omfattende der foreligger på noget sprog om fuglenes mange stemmeytringer. Det amerikanske modstykke er hans North American bird songs – a world of music, 1977. Desuden skrev han Kommunikation i dyreverdenen, 1975; hans sidste bog om fuglestemmer blev Fuglesangen i Europa : en nøgle til 150 sangfugles stemmer med sonagrammer, 1986. Han var medarbejder ved Nordens Fugle i Farver, 1959 og redigerede 1951-81 tidsskriftet Natur og Museum, med rigt illustrerede oversigtsartikler, og 1971-83 tillige det internationale bioakustiske tidsskrift Biophon.

Familie

Poul Bondesen blev født i København (Skt. Stefans).

Forældre: lærer, senere viceskoleinspektør Peter Nikolai B. (1881–1952) og Marie Pedersen (1881–1954). Gift 10.4.1941 i Risskov (Vejlby k.) med Kari Cæcilia Villadsen, født 7.5.1911 i Århus (Domsg.), d. af læge Laurs V. (1870–1934) og Britha Paulsen (1880–1952).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1950. Naturhist. tid. XV, 1951 93f. Ingeborg Flood: Christiania-slægten Bugge, Oslo 1953.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig