Poul Ingholt

Poul Ingholt, Poul Bjørn Ingholt, 7.11.1894-21.10.1965, bankdirektør. Født i Kbh, død i Gentofte, begravet Tårbæk kgd. I. tog 1911 realeksamen fra Kbh.s kommunes belønnings- og betalingsskole og fik s.å. ansættelse i Den danske landmandsbank som assistent i låne- og depotfaget. I det sidste krigsår 1917–18 beklædte han midlertidig og udsendt af banken en stilling som sekretær i det danske generalkonsulat i Moskva og assisterede her navnlig ved formidlingen af Østrig-Ungarns interesser i Rusland som Danmark da varetog, og de dermed i forbindelse stående pengetransaktioner. Derefter tog han orlov halvandet år hvor han studerede handelsforhold i Warszawa og Danzig (Gdansk). 1921 blev han efter at have gennemgået en grundig uddannelse i bankens forskellige kontorer udnævnt til fuldmægtig i kontoret for de indenbys filialer, og 1925 blev han chef for dette kontor. Efter at landmandsbanken i begyndelsen af 20erne var kommet ud i store vanskeligheder, og der i den anledning nedsattes en særlig kommission til undersøgelse af dens forhold blev 1. af bankens ledelse stillet til rådighed for denne kommission, og han ydede på denne post en så værdifuld og påskønnet bistand ved udredningen af den mængde indviklede forhold som kommissionen havde til undersøgelse at landmandsbankens bankråd, da den nye landmandsbankordning var trådt i kraft i maj 1928, kort tid efter valgte I. til direktør i banken sideordnet med direktør Oluf Nielsen. I. nåede en meget central placering i den danske bankverden. Han var således formand for Danske bankers fællesrepræsentation 1958–61, og formandskaberne i Byggeriets realkreditfond fra 1959 og Danmarks skibskreditfond fra 1961 afspejler hans interesse for udvikling af finansieringsformerne. 1964 trådte han tilbage som direktør, men blev formand for landmandsbankens bankråd. – Fra sin første ungdom var I. en ivrig gymnast og svømmer, og fra 1929–58 var han formand for gymnastik- og svømmeforeningen Hermes. 1947–57 var han formand for Danmarks olympiske komité. – 1936 valgtes I. til formand for Handels- og kontoristforeningen (senere Kbh.s handelsstands klub af 1841). Her blev hans vigtigste indsats at han 1938 startede den byggesag der i 1956 resulterede i foreningens nye hus i V. Farimagsgade 17, senere overtaget af Simon Spies.

Familie

Forældre: portier Hans Peter 1. (navneforandring fra Jensen 1911) (1871–1948) og Marie Mathilde Hansen (1865–1953). Navneforandring 27.1.1911. Gift 28.8.1919 i Kbh. (Garn.) med Ebba Caroline Schiern, født 1.4.1893 på Frbg., død 30.10.1975 i Gentofte, d. af maskinmester Niels Carl S. (1863–1954) og Ingeborg Jørgensen (1868–1959). – Bror til Harald I.

Udnævnelser

R. 1932. DM. 1938. K.2 1951. KJ 1961.

Ikonografi

Relief af E. Utzon-Frank, 1938 (Hermes). Mal. af A. Tørsleff udst. 1960 (Den danske Bank). Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig