Poul Mortensen Aastrup, Poul Mortensen Ostrup, 1576-4.11.1619, biskop. Født i Åstrup, Ribe stift, død i Lund, begravet i domkirken sst.

Poul Mortensen Aastrup, der undertiden skrev sig Grum efter faderens slægt, blev student fra Ribe og rejste siden som hovmester for unge adelige gennem de fleste lande i Europa. Herunder immatrikuleredes han bl.a. 1598 i Heidelberg, 1600 i Basel, n.å. i Orléans. Hjemrejsen gik over Wittenberg 1602, og allerede n.å. i sept. rejse han atter sydpå med Peder Marsvin og blev immatrikuleret 1603 i Padova og Siena. Efter sin hjemkomst tog han dec. 1604 magistergraden i Kbh. og blev 1605 rektor ved Ribe skole. Her bestræbte han sig på at efterleve den resenske skolereform af 1604 og gjorde sig bl.a. bemærket ved en række pædagogiske initiativer der tog sigte på at motivere eleverne, navnlig ved hans påtænkte men aldrig helt efter planen realiserede indførelse af månedlige eksaminer og flidspræmier.

1610 kaldtes han til professor pædagogicus ved universitetet, men allerede i april n.å. beskikkedes han til biskop i Lund. Hans embedstid her faldt i en dramatisk og urolig periode: Kalmarkrigen stod for døren og kom til at berøre landsdelen stærkt; og i den kirkepolitiske magtkamp var filippismen eller kryptokalvinismen for alvor på tilbagetog for den lutherske ortodoksi. Poul Mortensen Aastrup måtte således febr. 1614 deltage i mødet i Kolding hvor Oluf Kock blev dømt fra sit embede; ikke længe efter måtte han indstævne Helsingborg-præsten Niels Mikkelsen Aalborg for konsistorium i Kbh. og tilsvarende være med til at dømme ham; han måtte juli s.å. deltage i vurderingen af professor H.P. Resens forsvarsskrift og i alt fald i hovedsagen godkende det; han måtte 1615 indvie samme ortodoksiens bannerfører til Sjællands biskop, og han måtte 1616 være med til at dømme biskop Hans Knudsen Vejle fra embedet på lignende grundlag. Og det til trods for at han efter alt at dømme selv sympatiserede med den kryptokalvinistiske retning i en grad så det efter nogles mening mest var et spørgsmål om tid, før Resens herskende mening ville ramme ham selv. Hans visitatsbog (i kopi) vidner om hans nidkærhed for tugt og sædelighed. Han var forsømmelige præster en streng dommer, og han førte omhyggeligt tilsyn med latinskolerne; folkeundervisningen tog han sig også engageret af, straffede uduelige degne, talte på sine mange visitatsrejser dunder til forældrene og foreholdt dem hvad de skyldte deres børn. Intet under derfor at ikke alle syntes om denne alvorlige og strenge biskop, hvis teologi andre fandt vel elastisk og opportunistisk.

Poul Mortensen Aastrups trykte produktion indskrænker sig til tre dansksprogede ligprædikener der strutter af citater fra klassiske og nyere forfattere og som helhed er karakteristiske udtryk for tidens melanchtonsk farvede fromhedstype.

Familie

Forældre: sognepræst i Åstrup Morten Poulsen Grum og Anna Nielsdatter. Gift 13.10.1605 i Ribe med Else (Sidse, Citsele) Andersdatter, født 6.8.1586 i Ribe, død efter 28.4.1621, d. af Anders Sørensen Vedel (1542-1616) og Mette Hansdatter (1561-1633).

Bibliografi

P. N. Thorup: Hist. efterretn. om Ribe katedralskole I, 1846 89-93. Lunds stifts herdaminne, udg. S. Cavallin I, Lund 1854 34-38. Lunds stifts herdaminne, udg. G. Carlquist l.ser.I, Lund 1943 især 7-11 15-17 22-25; 2.ser.I, 1980 86-93. H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. III, 1873-77 634-39. Johan Corylander: Berättelse om Lunds domkyrka, Lund 1884 126 187f. Bj. Kornerup: Biskop Hans Poulsen Resen I, 1928. Samme: Ribe katedralskoles hist. I, 1947.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig