Poul Poulson

Poul Poulson, 8.7.1674-7.12.1736, præst, personalhistoriker. Født på Søbygård, Gern hrd, død i Saksild, begravet sst. i kirken. P. blev i det velstående herremandshjem undervist af private lærere og kom siden i Fredericia latinskole hvorfra han på to år blev student 1692. 1694 tog han teologisk attestats og tilbragte nu flere år dels hos sin mor, dels i Kbh. (Borchs kollegium) alene optaget af videregående studier. Han tilhørte kredsen omkring H. G. Masius og Søren Lintrup, og ikke mindst den sidste fik betydning for hans udvikling. Som minder om hans studier fra disse år foreligger nogle disputatser der vidner om grundig læsning og om talent for at arbejde videnskabeligt især med emner fra kirke- og religionshistorien. Under den toårige udenlandsrejse han drog ud på 1698 og hvor han især opholdt sig i Holland og England, nedskrev han en udførlig beretning om sine rejseoplevelser; den kendes nu kun af et enkelt uddrag (Iris og Hebe, 1809 I 38-40). Allerede før P. vendte hjem havde Kbh.s univ. 1700 meddelt ham magistergraden, men i stedet for en akademisk løbebane blev han 1701 kaldet til sognepræst i et adeligt patronatskald, Saksild og Nølev, og her slog han sig til ro til sin død, fra 1719 tillige som provst i Hads herred. Bortset fra at han de sidste to år følte sig forfulgt af sin degn -stamfaderen til slægten Saxild – synes han at have ført en behagelig tilværelse, og da han var formuende kunne han af egne midler forbedre og smykke sine kirker. I sin landlige ro udarbejdede han en række skrifter som for størstedelen nu synes tabt, bl.a. fire oversættelser af engelske kirkehistoriske arbejder, en fortsættelse af J. Meursius' Athenæ Bataviæ og en udførlig fremstilling af det danske kirkerituals historie. I trykken fik han kun udgivet et bind biografier af Århus stifts biskopper Bibliotheca Aarhusiensis, 1725 og en præstehistorie fra samme stift Catalogus sive Recensio Pastorum Nomarchiarum Diæceseos Aarhusiensis, 1727. Ved disse arbejder som udmærker sig ved omhu og klar disposition og nu udgør værdifulde kildeskrifter har P. sikret sig en plads som en af grundlæggerne af den præstehistoriske forskning i Danmark. Manuskriptet til et lignende arbejde, Sælands Bispers Krønike, 1714, findes i Det kgl. bibliotek (Ny kgl. saml. 4°, 1178b). P., der stod i lærd brevveksling med mænd som Arní Magnússon og Albert Thura, efterlod et godt bibliotek hvorover der haves en trykt fortegnelse.

Familie

Forældre: kancelliassessor Jens P. til Søbygård (1635-87) og Maren Poulsen (1643-1723). Gift 19.10.1701 i Saksild med Mette Marie Hutfeld, født 13.7.1670 i Århus, død 3. (el. 9.)7.1736 i Saksild (gift 1 . gang med sognepræst i Saksild og Nølev Caspar Suhr, 1642-1701, gift 1. gang med Anna Olufsdatter, ca. 1643-88), d. af kammerassessor, landsdommer Jesper H. (1626-96) og Sidsel Kristensdatter Clementin (ca.1643-1712).

Ikonografi

Stentavle i Saksild k.

Bibliografi

P. P.: Catalogus ... diæceseos Aarhusiensis, 1727 93-100 (P.s autobiografi). P. P. i Pers. hist. t. 3.r.IV, 1895 130f; 10.r.II, 1935 157. Arne Magnussons private brevveksl., udg. Kr. Kålund, 1920 363f (brev). – Danm.s adels årbog XXVI, 1909 366. Nova litteraria, udg. A. Hojer, 1721 nr. V. Erik Pontoppidan: Den danske atlas IV, 1768 (fot. optr. 1968) 247. Søren Hansen i Saml. til jydsk hist. og top. 3.r.II, 1899-1900 447f; 4.r.II, 1914-16 273-75. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 5.r.II, 1903-05 83f 95. Georg Saxild: Georg Christian Saxild I, 1911 2-5. Aug. F. Schmidt i Årbøger udg. af hist. samf. for Århus stift XXXV, 1942 67-78. – Papirer i Statsbibl., Århus.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig