Poul R. Porse

Artikelstart

Poul R. Porse, Poul Ruggaard Porse, 13.1.1919-10.7.2012, politiassistent. Født i Rode, Skørring sg. P. blev født i Skørring sg., vest for Århus, hvor faderen da var gårdejer i Rode. Allerede mens P. var barn opgav faderen landbruget og blev politibetjent i Tranebjerg på Samsø, hvortil P. gennem moderen havde slægtsmæssig tilknytning. Efter endt skolegang blev P. udlært som mejerist og havde beskæftigelse på flere mejerier, inden han som frivillig deltog i krigen i Finland fra jan. til maj 1940. Efter hjemkomsten aftjente han sin værnepligt ved marinen 1941 og ansattes 1943 på prøve ved politiet i Århus. 1944 gjorde P. tjeneste ved politikommandoen for Jylland-Fyn, siden 1945 ved politiet i Århus, fra 1971 som politiassistent med varetagelse af politiets arkiv som særligt arbejdsområde, hvortil hans historiske interesse og store lokal- og personalhistoriske kendskab gjorde ham særlig velegnet. Med udgangen af jan. 1982 fratrådte P. denne stilling, bl.a. for at få bedre mulighed for at dyrke de personalhistoriske studier. – Som så mange andre havde P. interesse for slægtshistorie uden at komme i gang med egentlige studier, men jan. 1956 startede Århus stifts historiske samfund og Østjydsk hjemstavn med daværende bibliotekar Aage Bonde og arkivar Finn H. Lauridsen som ledere et af landets første slægtshistoriske aftenkurser. Som deltager på dette fik P. interessen forløst og fattede efter dets afslutning sammen med andre plan om at holde deltagerne samlet i en forening for at fortsætte udvekslingen af erfaringer gennem mødeaftener. Da et nyt kursus blev startet jan. 1957 benyttede P. chancen til sammen med Aage Bonde 1.4.1957 at indkalde til stiftende generalforsamling i Slægtshistorisk forening, Århus. Hermed var den første danske regionale forening for slægtsforskere oprettet og grunden lagt til en udvikling der foreløbig har ført til oprettelse af 18 tilsvarende foreninger, først i Herning og andre jyske byer, senere i resten af landet, og som radikalt har ændret slægtsforskningens vilkår i Danmark og gjort udviklingen forskellig fra alle andre lande, måske bortset fra Sverige hvor Genealogiska föreningen er i færd med et opbygge et lignende net af lokalforeninger.

P. blev valgt til foreningens første og hidtil eneste formand, og han har sammen med andre bestyrelsesmedlemmer, bl.a. trafikkontrollør S. E. Sørensen, været den drivende kraft bag foreningens virke med faste månedlige foredragsaftener og fælles arkivture, ligesom de har fungeret som konsulenter ved oprettelsen af andre slægtshistoriske foreninger der i vid udstrækning har fulgt det i Århus fastlagte mønster. Gennem disses foredrag er viden om slægtshistorisk forskning i usædvanlig grad blevet formidlet til en bred skare, ofte med medlemmer der næppe ville tilegne sig denne viden gennem den trykte litteratur. Foredragsaftenerne er blevet suppleret med yderligere kursusvirksomhed, først med arkivar Poul Rasmussen som leder, senere med P. selv. Litterær virksomhed er der derimod ikke blevet tid til for P., bortset fra enkelte duplikerede småhæfter fra Slægtshistorisk forening af pædagogisk art, og en enkelt artikel i Personalhistorisk Tidsskrift i anledning af tiårs jubilæet i Slægtshistorisk forening, Århus 1967, men det ville næsten også være i modstrid med den tanke om inspiration gennem foredrag og møder som har båret foreningsarbejdet. Dog har P. bidraget til den nye udgave af Dansk biografisk leksikon, hvortil han er knyttet som ekstern medarbejder, med genealogiske oplysninger og med en række biografier af politifolk. P.s hjælpsomhed er legendarisk og hans evne til at formidle kontakter enestående. Mange slægtshistorikere står direkte i gæld til ham herfor, men langt flere indirekte, fordi han har været en af hovedmændene bag den folkeliggørelse af slægtsforskning der har bevirket, at der i Danmark er en langt bredere interesse og findes langt flere kvalificerede amatørforskere end fx i vort sydlige naboland, som tidligere var forbilledet for danske genealoger. -P. havde oprindelig gerne set, at de slægtshistoriske foreninger blev tilknyttet Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, men da dette ikke lod sig praktisere har han været aktivt medvirkende til afholdelse af årlige formandsmøder for de slægtshistoriske foreninger hvor fælles problemer er blevet drøftet, sidst oprettelse af en landsforening. P. har fra 1976 været medlem af bestyrelsen for Historisk samfund for Århus stift og modtog ved Samfundet for dansk genealogi og personalhistories 100-års jubilæum 22.9.1979 sammen med samfundets mangeårige kasserer, Finn H. Blædel, den nyindstiftede medalje for en bemærkelsesværdig Personalhistorisk indsats.

Familie

Forældre: gårdejer, senere politiassistent og arrestforvarer Anthon Poulssøn P. (1890-1974) og Gertrud Ruggaard (1897-1948). Gift 4.1.1944 i Dallerup med Adda Maria Mikkelsen, født 23.8.1920 i Tovstrup, Dallerup sg., d. af banemester Arthur Sperling M. (1894-1980) og Ane Katrine Nielsen (1893-1962).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig