Poul Rytter

Poul Rytter, Poul Pedersen Rytter, 19.11.1663-16.2.1728, student. Født i Horsens, død i Kbh. (Trin.). R. blev student 1681 fra Horsens, 1684 teologisk kandidat, opholdt sig nogle år i Kbh. og var her jævnlig i konflikt med de akademiske love for vold, drog derpå til sit hjem i Horsens hvor han også ses at have været tiltalt (vold mod byhyrden). Efter faderens død 1695 blev han i Thisted medhjælper hos en kapellan. Nu kom han til at spille en rolle i den af sognepræsten Ole Bjørn arrangerede besættelseshistorie, og for sin deltagelse i dette uvæsen blev han ved højesterets dom 1698 "relegeret in perpetuum og mistede sine gejstlige privilegier". 1699 lykkede det ham dog at få dommen ophævet og resten af sit liv tilbragte han i hovedstaden som en slags studiosus perpetuus, hengiven til brændevin og tobak, jævnlig stævnet for konsistorium for gæld og skældsord. Da Holberg 1719 udgav sit mod Andr. Hojers Danmarkshistorie rettede stridsskrift benyttede han R.s navn til dets titelblad, hvilket vakte den gamle berygtede studiosus' mishag, dette fortog sig dog da Holberg trøstede ham med at det skriftder prydedes af hans navn var et forsvarsskrift for fædrelandet.

Familie

Forældre: provst Peder Rasmussen R. (ca. 1628–95, gift 2. gang antagelig med Kirstine Pedersdatter, død tidligst 1695) og (antagelig) Sophie Poulsdatter (gift 1. gang med sognepræst i Horsens Poul Clemensen Bruun, død 1660).

Bibliografi

Saml. til jydsk hist. og top. 2.r.II, 1889–90 362. – E. C. Werlauff i Holbergiana, udg. A. E. Boye III, 1835 173–86. Samme i Hist. t. 2.r.VI, 1856 326–28. C. W. Elberling i Danske saml. IV, 1868–69 274f. Anders Bæksted: Besættelsen i Tisted I-II, 1959–60 = Danm.s folkeminder LXIX og LXX.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig