Poul Scheel

Poul Scheel, 28.2.1773-17.6.1811, læge. Født i Itzehoe, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Ass.). S. blev student 1791 i Göttingen og studerede medicin, men kom 1794 til Kbh. hvor han allerede n.å. blev reservelæge ved Fødselsstiftelsen under Sylvester Saxtorphs (1772–1840) udenlandsrejse. 1796 tog han medicinsk eksamen, og han fik derpå rejsestipendium, var borte i to år, bl.a. i Wien og Italien, og studerede særlig fødselsvidenskab hos F. B. Osiander i Göttingen. Da han kom hjem tog han doktorgraden 1798 på et arbejde om fostervandet, genudgivet året efter udvidet med "commentatio" og "appendix". 1801 blev han reservelæge ved Plejestiftelsen og underaccoucheur ved Fødselsstiftelsen, hjælpelærer ved veterinærskolen og hofmedicus. 1802 blev han medlem af kommissionen til sundhedspolitiets bedre ordning og stadsfysicus i Kbh., medlem af direktionen for Kbh.s fattigvæsen, af jordemoderkommissionen og af Videnskabernes selskab. Ved sundhedskollegiets oprettelse 1803 blev han medlem af dette og 1804 af landhusholdningsselskabet. Som stadsfysicus (til 1811) blev han desuden medlem af flere vigtige kommissioner, således for Kbh.s vandvæsen og for bekæmpelse af syfilis. S.s helbred havde altid været dårligt, men hans energi var utrættelig; som den første prøvede han Edward Jenners koppevaccine i Kbh. Skønt hans embedspligter særlig som stadsfysicus stillede enorme krav til ham, fik han tid til adskillige litterære arbejder. Han oversatte en del danske arbejder til tysk, var medudgiver af Nordisches Archiv für Naturkunde, Arzneywissenschaft und Chirurgie (1799–1801) og af Neues Nordisches Archiv (1807). Desuden skrev han en del afhandlinger om fødselsemner og om blodtransfusion (1802–03, ufuldendt), og 1804 udgav han på tysk Matthias Saxtorphs (1740–1800) Gesammelte Schriften. Hans anseelse som fødselshjælper fremgår bl.a. af, at der 1803 tilbødes ham et professorat i fødselsvidenskab i Kiel, hvad han afslog. Han var medstifter af og 1809–11 medudgiver af Bibliothek for Læger og ivrigt medlem af Skandinavisk literaturselskab. Kun 38 år gammel døde han af den tuberkulose han havde kæmpet med hele sit liv. Han efterlod sig store samlinger af ekscerpter og manuskripter der erhvervedes af Det kgl. bibliotek.

Familie

Forældre: advokat Poul S. (1744–1831, gift 2. gang 1788 med Sophie Marianne Martens, 1753–1827, gift 1. gang 1777 med advokat dr. Johann Behrmann, 1743–77) og Cecilie Margrethe Evers (1748–87). Gift 25.8.1804 i Hamburg med Amalie (Malchen) Sophie Augusta Zagel, døbt 22.6.1777 i Altona, død 20.6.1821, d. af generaladministrator og direktør for lotteriet, senere justitsråd Lucas Friedrich Z. (1729–85) og Christiana Sophia Ulrika Hennings (1748–84).

Bibliografi

Paul Hennings i Pers. hist. t. 6.r.IV, 1913 89f. A. T. Jantzen sst. 7.r.I, 1916 196 (geneal.). Penia VI, 1811 219–24. J. D. Brandis i Bibl. for læger IV, 1813 315–21. V. Ingerslev: Danm.s læger og lægevæsen II, 1873. K. Carøe i Hist. medd. om Kbh. I, 1907–08 210–12. E. Ingerslev i Festskr. til Jul. Petersen, 1910 13–30. Samme: Matthias Saxtorph og hans samtid, 1913.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig