Poul Strømstad

Artikelstart

Poul Strømstad, 20.3.1921-27.4.2013, museumsinspektør. Som kulturhistoriker og museumsmand gik Poul Strømstad ikke den lige vej. Efter realeksamen 1938 uddannedes han inden for kontorfaget og fik handelsmedhjælpereksamen 1940. Sideløbende med sit levebrød som kontorassistent 1938–49 læste han imidlertid til nysproglig studentereksamen som han bestod 1946 (Akademisk studenterkursus) hvorefter han indledte sine studier ved Kbh.s univ. 1957 blev han cand.mag. i historie og fransk. I studietiden var han 1952–55 medhjælper ved Statsradiofoniens stemmearkiv, men det blev Nationalmuseet der trak mest. 1951 ansattes han ved Nationalmuseets 3. afdeling (Dansk folkemuseum) hvor han efter bestået embedseksamen blev inspektøraspirant 1957. Udnævnelsen til museumsinspektør kom 1959, og 1973 oprykkedes han til museumsinspektør i lønramme 34. Han fortsatte som museumsinspektør til 1991. Han var konsulent for Carlsberg museet 1980-91.

I studieårene deltog Poul Strømstad bl.a. i Nationalmuseets udgravninger af middelalderlandsbyen Store Valby ved Slagelse 1952 og 1953, og 1953–58 var han tilknyttet Nationalmuseets herregårdsundersøgelser. I 1954 blev han leder af Nationalmuseets undersøgelser af saneringsmodne ejendomme i såvel Kbh. som i provinsbyer som Randers, Køge og Helsingør. Fra 1962 forestod Poul Strømstad Nationalmuseets købstadundersøgelser, et hverv han røgtede med stor omhu og dyb interesse. Det var således Poul Strømstad der inden nedrivningen ledede den omfattende og grundige undersøgelse af kvarteret Landemærket-Åbenrå i Kbh. Kvarterets 24 bygninger fra tiden efter den store bybrand i 1728 blev gennemfotograferet af Poul Strømstad og hans 25 studentermedarbejdere. Man beskrev desuden lejlighedernes inventar og interviewede beboerne om deres dagligdag før og nu. Resultatet af denne store etnologiske undersøgelse udmøntedes i publikationen Ildebrandshuse, 1966.

Poul Strømstad tog også aktivt del i debatten omkring den moderne byplanlægning, hvad bogen Søerne. Sortedamssøen. Peblingesøen. Sankt Jørgens Sø. En kulturhistorisk skildring, 1966, vidner om. Ud fra både æstetiske og praktiske bevæggrunde kritiserede han heri planlægningen af en motorgade langs med søerne i Kbh., og for sin ihærdige indsats tildeltes han 1967 Carl Jacobsens museumsmandslegat.

Allerede 1958 arrangerede Poul Strømstad Nationalmuseets særudstilling Sanering. 1966 blev han tillige undervisningsassistent i materiel folkekultur ved Kbh.s univ. hvor han var lektor 1967–70. Industrihistorien var en anden af Poul Strømstads interessefærer. 19754-79 var han medlem af styringsgruppen for Statens humanistiske forskningsråds projekt Industrialismens bygninger og boliger, siden medredaktør af tidsskriftet af samme navn. Poul Strømstad var formand for Dansk komité for byhistorie 1977-81, medlem af bestyrelsen for Selskabet Københavns historie 1974-86, af fortidsminderådet 1976-82, af styringsgruppen for projektet Arbejdererindringer, arbejderboliger, arbejdermuseum, af miljøministeriets Rådvadudvalg, af Nationalmuseets antikvariske udvalg samt medtifter af Selskabet til bavaring af industrimiljøer 1979, formand 1979-88.

Poul Strømstads øvrige litterære produktion omfatter bl.a. Wessels hus, 1959; Åbenrå 1. Et københavnsk hus og dets beboere gennem to århundreder, 1964; udstillingsvejledningen Fra laugstiden, 1965 (2. udg. 1976); Frieboes Hvile. Et landsted fra det 18. århundrede, 1969 (2. opl. 1978); Københavnske fabrikker omkring 1890, 1973; J. C. Jacobsens bryggergård i Brolæggerstræde, 1977 og Holbergtidens København, skildret af malerne Rach og Eegberg, 1977. Poul Strømstad var endvidere medudgiver af beretningen fra Commission internationale pour l'histoire des villes. Colloque 1976 (udg. 1978) og af H. U. Ramsings Københavns ejendomme 1377–1728, VI, Klædebo Kvarter, 1979. S.m. sin hustru, Kirsten Strømstad, skrev han Rundt om Søerne. Huse og mennekser ved Sortedamssøen - Peblingesøen og Sankt Jørgens Sø, 1996. Endelig redigerede Poul Strømstad flere numre af tidsskriftet Fabrik og Bolig og udstillingskataloget Mennesket og maskinen, 1980, hvortil kommer artikler i Nationalmuseets Arbejdsmark, Jordens Folk og festskrifter. Hovedredaktør af Scandinavian atlas of historie towns.

Familie

Poul Strømstad er født i København (Johs.).

Forældre: maskinarbejder Vilhelm Rasmus Nielsen (1884–1938) og Anna Marie Strømstad (1896-1984). Gift 25.3.1950 i Kbh. (b.v.) med konsulent Kirsten Bak, født 13.12.1925 i Rungsted, d. af gartner Peter B. (1895–1978) og Anna Guld (1902-89).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Aktuelt 28.12.196f. Ole Hyltoft Petersen sst. 3.7.1966.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig