Povl Eller

Povl Eller, Povl Henrik Eller, 8.11.1925-12.1.1989, museumsdirektør. Født i Varde, begravet på Nyhuse kgd. E. blev student (Esbjerg) 1944, overvejede at læse teologi, men valgte historie og musik. Midt i studiet aftjente han to års værnepligt (sekondløjtnant) og tog afsluttende eksamen i historie 1953 og fransk (bifag) det følgende år. Efter kort ansættelse på Nationalmuseet blev han museumsinspektør ved Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg 1954, 1976-89 dettes direktør. Han var i bestyrelsen for bl.a. Valkendorfianersamfundet (formand 1970), Oehlenschläger-selskabet (1961-68), Kirkeligt samfund i Hillerød (1962-66), Den nordsjællandske lejrskole (1964-70), Dansk historisk fællesforening (sekretær 1966-71), Grundtvigs mindestuer i Udby (1976), Skandinavisk museumsforbund (næstformand 1974) og var medlem af Frederiksborg slotssogns menighedsråd (1965-69), Selskabet til udgivelse af danske mindesmærker (sekretær 1963) og Selskabet for dansk kulturhistorie. 25 års virke ved Nordens største portrætsamling satte dybe spor i E.s produktion, idet de fleste af hans bøger omhandler portrætter. Begyndelsen gjordes med ret traditionelle emner og metoder i form af personikonografier og andre opslagsbøger som Adam Oehlenschläger portrætter, 1958, 500 års danske portrætter (udstillingskatalog fra Charlottenborg s.m. Sigurd Schultz), 1961, N. F. S. Grundtvig portrætter (s.m. Steen Johansen), 1962 og Historisk ikonografi, 1964 samt Portrætsamlingen på Gammelkjøgegaard, 1970. Hovedværket er den omfattende disputats Kongelige portrætmalere i Danmark 1630-82 med undertitlen En undersøgelse af kilderne til Karel van Manders og Abraham Wuchters' virksomhed, 1971. Mere frodige og originale problemstillinger end i de tidlige bøger rummer arbejder som Hvad blev der af portrætterne på Hirschholm Slot?, 1972, Borgerne og billedkunsten på Christian IVs tid, 1975 samt Salvingerne på Frederiksborg, 1976. 1984 udgav han Industriens mænd - et maleri af P.S. Krøyer 1903-04, hvori E. analyserede forbindelserne mellem industri, penge og politik. Foruden afsnittet om 1600-tallet i Politikens Dansk kunsthistorie (1973) skrev han talrige afhandlinger i diverse tidsskrifter og årbøger samt en omfattende vejledning til Frederiksborgmuseet. E. var en historiker for hvem stor arbejdsindsats og grundighed var en selvfølge. Med vældig intensitet dyrkede han sit speciale, portrætforskningen. På baggrund af imponerende arkivstudierformåede han at øge vor viden afgørende ikke blot om portrætterne, men tillige om kunstnernes vilkår og de fyrstelige portrætsamlinger. For E. var dokumentationen afgørende, og kunsthistorisk-stilistiske argumenter over for malerierne betvivledes energisk. Billederne blev betragtet som kilder, der blev sammenholdt med de skriftlige vidnesbyrd, og holdningen til stoffet var udpræget historisk, ja nationalhistorisk. Den erklærede grundtvigianers museumssyn harmonerede ganske med denne indstilling.

Familie

Forældre: res.kapellan, senere sognepræst Edvard Richard Mathias E. (1882-1964) og gymnastiklærer Inger Margrethe Posselt (1888-1960). Gift 30.1.1954 i Kbh. (Vartov) med handelsfaglærer Bodil Hurwitz, født 3.5.1929 i Præstø, d. af læge Rudolph Aron H. (1897-1952) og Elisabeth Pedersen (født 1897).

Udnævnelser

R. 1978.

Ikonografi

Afbildet på mal. af Werner Hancke ca. 1931. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1971 326e-326g.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig