Povl Hamburger

Artikelstart

Povl Hamburger, 22.6.1901-20.11.1972, lektor, organist. Født i Kbh, død på Kbh. amtssygehus, Gentofte, begravet Mariebjerg kgd., Lyngby. H. blev student fra Schneekloths skole 1919 og tog derefter undervisning i orgel og musikteori hos P. S. Rung-Keller, i klaver hos Anders Rachlew og i musikhistorie hos Thomas Laub. 1921 bestod han som privatist organisteksamen fra Det kgl. danske musikkonservatorium. Efter studierejser i Tyskland og Østrig 1922 og -23 påbegyndte han 1925 det musikvidenskabelige studium ved Kbh.s univ. og blev mag.art. 1928, dr.phil. 1955. Fra 1921 virkede H. som organistvikar og. 1925-44 som konst. kantor ved Holmens kirke og var 1944-71 ansat som organist ved Dyssegårdskirken i Gentofte. 1929-42 var han musikanmelder ved Politiken og 1969–72 redaktør af Dansk Kirkemusiker Tidende. H. skrev talrige artikler til danske og udenlandske tidsskrifter, bl.a. Samleren, Dansk Musiktidsskrift, Zeitschrift für Musikwissenschaft og Acta musicologica, og han bidrog flittigt til musikdebatten, ikke mindst med kontroversielle synspunkter på samtidens musik, således fx i pjecen Kulturkrisen – musikalsk set, 1945. Han beklædte forskellige faglige tillidsposter, bl.a. var han 1938-64 medlem af bestyrelsen for Det fynske musikkonservatorium og 1953-54 formand for Dansk musikpædagogisk forening. Men hans mest markante indsats faldt på undervisningsområdet. 1928-44 var han musiklærer ved Det trierske faglærerkursus og 1940-60 lærer i musikteori og -historie ved Det kgl. blindeinstitut. 1945-71 var han tilknyttet Kbh.s univ., først som undervisningsassistent, fra 1951 beskikket som lektor, fra 1960 som amanuensis. Hans undervisning var præget af et sikkert musikermæssigt overblik og byggede i sjælden grad på selvstændig forskning hvorved den fik væsentlig betydning for et meget stort antal studerende.

H.s forfatterskab omfatter en række lærebøger: Musikens Historie I-II, 1936-37 (revideret udgave 1961, norsk 1967), Harmonilære, 1939 og Modulationslære, 1941 (begge s.m. H. Godske-Nielsen), Koralharmonisering i Kirketoneart, 1948, (eng. 1965) og Harmonisk analyse, 1951. Flere af hans bøger er henvendt til et bredere musikpublikum. Det gælder Koncertfører (u. medv. af J. Østergaard), 1955 og Tjajkovskij som symfoniker, 1962 samt de to opslagsværker han redigerede: nyudg. af Panum og Behrend: Illustreret Musikleksikon, 1940 og Aschehougs musikleksikon, 1957-58. To arbejder er viet hans lærer Laub: Bibliografisk Fortegnelse over Thomas Laubs litterære og musikalske Arbejder, 1932 og Thomas Laub – hans Liv og Gerning, 1942. H.s videnskabelige produktion omfatter især harmoniske undersøgelser og studier i renæssancens og barokkens polyfoni. Disputatsen Subdominante und Wechseldominante. Eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung, 1955 er et udsnit af den tonale kadences historie, koncentreret omkring kvintsekstakkorden på 4. trin. Arbejdet med 1500-tallets vokalpolyfoni der er en fortsættelse af Knud Jeppesens forskning på dette område udmøntedes i afhandlingen Studien zur Vokalpolyphonie, 1956 og i en supplerende artikel i Dansk årbog for musikforskning, 1965. Med Kontrapunkt, lnstrumentalpolyfoni, 1970 skrev han den første bredere fremstilling på dansk af 16- og 1700-tallets instrumentale kontrapunkt. Den er anlagt som en lærebog, men indeholder mange originale iagttagelser som resultat af et indgående studium af især J. S. Bachs værker. Som komponist skrev H. mindre orgelstykker til gudstjenestebrug og folkelige sange i fortsættelse af Carl Nielsen, Thomas Laubtraditionen. Kendte er navnlig Blæsten gaar frisk over Limfjordens Vande og Der er ingenting i Verden saa stille som Sne (begge trykt i Otte danske Viser og Sange, 1937).

Familie

Forældre: læge, docent Vilhelm Edward Ove Valdemar H. (1863-1948) og Agnete Barnekow (1871-1904). Gift 1. gang med bevægelsespædagog Helga Agnete Louise Margrethe Rosenstand-Goiske Gether, født 24.5.1906 i Birkerod, død 10.11.1968 i Lyngby, d. af assistent ved DSB Jacob Otto Rasmus G. (1879-1910) og assistent ved DSB Asta Louise Rosenstand-Goiske Hamburger (1884-1945). Ægteskabet opløst 1936. Gift 2. gang 27.12.1936 i Kbh. (Holmens) med lærer Margrethe Medea Maria Hincheli, født 27.5.1909 i Helsingør, d. af købmand Christian H. (1866-1947) og Maria Friis (1883-1974).

Udnævnelser

R. 1963.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1955 150f. – Poul Nielsen i Dansk musik t. XLVII, 1973 146f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig